”Tyck till om las-utredningen”

Nr 9/2020

– Ta chansen och berätta för politikerna vad ni tycker om las-utredningen. Hur förödande det skulle bli för svenska arbetare om utredningen blev verklighet. Vi behöver mer trygghet, inte mindre.
Den uppmaningen kommer från Solweig Larsson, Livs tredje ordförande.
Förslaget om moderniserad arbetsrätt lade regeringens utredare Gudmund Toijer fram den 1 juni. Den samlade fackföreningsrörelsens bedömning av den var att den hörde hemma i papperskorgen.

I SVT:s Agenda sa statsminister Stefan Löfven (S) att las-utredningens förslag strider mot vad regeringen och samarbetspartierna kom överens om i januariavtalet.
”I utredningsdirektivet stod det tydligt att balansen mellan parterna skulle behållas. Jag anser att utredningens förslag inte behåller balansen”, sa Stefan Löfven den 14 juni och tillade att om förslaget skulle bli verklighet skulle det leda till ”godtyckliga uppsägningar” och att man skulle ”skada den svenska modellen”.
Las-utredningen var en eftergift som Stefan Löfven tvingades till av Liberalerna och Centerpartiet för att de skulle stödja bildandet av S+MP-regering.
I riksdagen råder en majoritet för en försämrad arbetsrätt, eftersom Sverigedemokraterna ställt sig på den borgerliga sidan i denna fråga.
Men även om en offentlig utredning hör hemma i papperskorgen försvinner den inte av sig självt ner i den. Las-utredningen är ute på remiss och på sin hemsida har LO gjort ett upprop för att stoppa lagförslaget om sämre anställningstrygghet.

I det svenska politiska beslutsfattandet är det inte bara myndigheter och organisationer som har rätt att yttra sig om offentliga utredningar utan även enskilda.
Syftet med remissförfarandet är att klargöra vilka konsekvenser förslaget skulle få om det genomförs och vilket tryck som finns i frågan.
Därför uppmanar Solweig Larsson alla medlemmar i Livs som är engagerade att ta tillfället i akt och berätta för politikerna om vad som skulle hända på den egna arbetsplatsen om förslaget blev verklighet och skicka in sina synpunkter till regeringskansliet. Se faktarutan.
Susanna Ståhl, departementssekreterare på regeringskansliet, säger att alla remissvar blir offentliga handlingar och att det redan kommit in ganska många synpunkter från privatpersoner.

Relaterade artiklar