Ugnshaveri ledde till handskador

Nr 9/2020

I mitten av juli inträffade en olycka vid Fazers Bageri i Eskilstuna efter ett haveri i en ugn.

Haveriet ledde till att allt bröd som låg i jässkåpet, eller var på väg ut, måste kastas.
Ugnens nödstopp var intryckt, medan överföringsbanan från jässkåp till ugn var igång. Två bagare gick under banan för att skrapa bort deg. När en av bagarna skulle mjöla på en rulle åkte handen runt rullen och duken/bandet, vilket resulterade i krosskador på hand och handled.
I företagets egen utredning av olyckan konstaterar Fazer Bageri att det var en stressig situation för arbetstagarna.

För att undvika en liknande olycka ska eller har flera åtgärder vidtagits.
Det handlar om att montera skydd under transportbanan, programmera om nödstoppet, spärra av området och sätta upp förbudsskyltar, varna och informera om den funna risken och göra en ny riskvärdering.