Utbildning av styckare startas i Kristianstad

Nr 3/2019

I Kristianstad kommer HK Scan tillsammans med utbildningsföretaget Astar och Arbetsförmedlingen dra igång en egen utbildning till styckare och slaktare.
29 personer av 80 sökande har valts ut för att under en tvåveckorsperiod gå igenom testning och kartläggning innan själva utbildningen startar.
Teoridelen ska Astar stå för och sedan blir det praktik på HK Scans slakteri i Kristianstad.
– De börjar utbildningen i februari och går fram till sommaren. Sedan arbetar de hos HK Scan under sommaren och hösten som livsmedelsarbetare och i januari 2020 påbörjas utbildningen till styckare och slaktare. Sedan är de färdiga och kan börja arbeta som styckare och slaktare till sommaren 2020, berättar Mari Lax, enhetschef vid Astar i ett pressmeddelande.

Om samarbetet mellan Astar, HK Scan och Arbetsförmedlingen fungerar bra så räknar Mari Lax med att det ska bli en stående utbildning.
– Det är 25 arbetslösa som tackat ja. För oss är det väldigt positivt. Det är stor brist på styckare och det behövs fler, säger Gabriella Forbah, vice ordförande i Livsklubben.
Det enda krav som klubben ställt är att de personer som har återanställningsrätt ska vara prio ett på utbildningen och så har också skett.