Utbildning ska minimera risker

Nr 5/2022

Livsmedelsbranschen kan vara riskfylld ur ett arbetsmiljöperspektiv. Nu lanseras en ny utbildning som Benny Kolnby, på Livsmedelsarbetareförbundet, hoppas ska minimera riskerna.

Kyla, värme, hala golv och repetitiva arbetsuppgifter är ofta förekommande i branschen. 

Den nya utbildningen ”BAM för livsmedelsbranschen” är speciellt framtagen för att förebygga skador och främja en bra arbetsmiljö för livsmedelsarbetarna.

Benny Kolnby hoppas att utbildningens fokus på branschens särskilda förutsättningar och risker, ska bidra till ökade arbetsmiljökunskaper på företagen.

– Vi har en bransch som är riskfylld, vi har fortfarande mycket handpåläggning och tung hantering. Så det absolut viktigaste, förutom samverkan, är att kunna jobba förebyggande för att se signaler i god tid. Vi hoppas att den här utbildningen bidrar till att öka kunskaperna om detta, säger Benny Kolnby.

Utbildningen består av filmer, som är inspelade i verklig miljö, där tittarna får tips kring hur man kan hantera branschens arbetsmiljörisker.

Materialet är framtaget i samverkan mellan branschens parter, Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet, tillsammans med Prevent.

– Jag är stolt och glad över att vi har ett så aktuellt material, specialgjort för branschen och framtaget i samverkan. Vi har även haft en testutbildning som mottogs väldigt väl, säger Maria Ritzén, projektledare på Prevent.

Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen, uppmanar även chefer att gå utbildningen.

– Då hör man samma saker och kan prata samma arbetsmiljöspråk, säger hon.