Vad gör din klubb som är bra?

Nr 12/2019

Anna Widell
Semper i Götene:
– Vi har förhandlat fram ett nytt lönesystem. Tio år har det tagit att komma överens om modellen. Företaget kommer att skjuta till friska pengar. Att vi lyckats beror på att våra löner blivit så låga att företaget har svårt att rekrytera.

Dennis Andersson
Fazer i Umeå:
– Vi har fått till stånd ett fungerande lokalt samarbete med företagsledningen om de förändringar som görs på arbetsplatsen. Det är en bra dialog som ger oss möjlighet att komma in tidigt, redan när nya projekt planeras.

Annika Persson
Atria i Malmö:
– Den fackliga introduktionen fungerar bra. Det är framför allt för sommarjobbare. Vi pratar en timme i samband med att huvudskyddsombudet går igenom arbetsmiljön. Företaget talar om hygien och organisation. Efteråt vet ungdomarna vilka vi i fackklubben är och de kan komma fram och prata med oss.

Benny Alvarsson
Arla i Vimmerby:
– Att stå emot försämringar. Många tar för givet att allt bara förblir som det är, att försäkringsskydd, arbetstider och arbetsmiljö bara finns där, men så är det ju inte. Det behövs att några tar sig tid och det gället inte bara fackliga frågor. Ibland kommer man till oss med andra bekymmer.

Ann-Charlotte Ylioja
Barilla i Filipstad:
– Personliga samtal. Ofta kommer inte så många på medlemsmötena och då är de personliga samtalen under arbetsdagen viktiga. Vi som är fackligt aktiva går runt i fabriken för att höra hur folk mår. Det är då vi kan fånga upp frågor och kan vi inte svara direkt så ser vi till att återkomma efter att vi läst på.

Magnus Fagerholm
Skruf snus i Sävjö:
– När vi fick reda på vad företagets säljare i Stockholm hade i friskvårdsbidrag – det var 4 000 kronor om året – ställde vi det mot vad vi fick som var 1 700 kronor. Genom att göra den jämförelsen så insåg arbetsgivaren hur fel det var. Nu har vi också 4 000 kronor. Alla har samma.

Stefan Hall
Orkla Foods i Kumla:
– Inför de lokala pottförhandlingarna förankrar vi hos medlemmarna hur vi ska fördela avtalets löneökning. Dessa medlemsmöten brukar vara välbesökta. Då kommer kanske 85 av 100 medlemmar. Att veta vad medlemmarna tycker när vi förhandlar med företaget är viktigt för oss i klubbstyrelsen. Det är en demokratisk förankring.

Carl Gustavsson
Guldfågeln i Mörbylånga:
– Jag tycker att vi är bra på att ta oss tid och lyssna på medlemmarna. Vi kämpar alltid för medlemmarnas rättigheter men det är svårt för oss som klubb att få igenom saker som är bättre än kollektivavtalet.

Eva-Lena Ericsson
HFG i Västerås:
Vi har förhandlat fram lokalt att vi jobbar 38 timmar men får betalt för 40 timmar. Vi har förhandlat oss till 15 minuters betald rast. Vi har också fått igenom två frukter om dagen. Företaget ville ta bort frukterna men vi lyckades rädda kvar dem.

Björn Blomstrand
Swedish Match i Göteborg:
– Vi håller medlemsmöten avdelningsvis för att alla medlemmar ska ha chans att komma till tals genom att grupperna blir mindre. Vi som sitter i styrelsen försöker också göra oss så synliga som möjligt och går igenom produktionen varje dag.

Enkät: Gunnar brulin och
Malin Klingzell-brulin

Relaterade artiklar