Vanligt att arbetsgivare lyssnar på skyddsombud

Nr 6/2018

Det är ovanligt med skyddsombudsstopp inom livsmedelsindustrin, även att begäran om åtgärder lämnas vidare till Arbetsmiljöverket. I de flesta fall hörsammar arbetsgivarna skyddsombuden när de lyfter brister i arbetsmiljön.
Det var bara tre skyddsombudsstopp som lades inom livsmedelsindustrin från 2015 fram till mitten av maj 2018, samtliga tre lades av skyddsombud på arbetsplatser med klubb. Inte ett enda stopp lades av regionala skyddsombud.
Detsamma gäller begäran om åtgärd enligt Arbetsmiljölagen 6 kapitlet 6 paragrafen punkt a. Det vanliga verkar vara att arbetsgivaren går skyddsombud till mötes och åtgärdar problemet. Det är mer i undantagsfall som skyddsombud behöver vända sig till Arbetsmiljöverket vilket kan leda till föreläggande eller förbud. Under perioden 2015 till mitten av maj 2018 var det bara 23 sådana ärenden som gick vidare, ett fåtal hade skickats in av regionala skyddsombud.
Hur kommer det sig? Hur ser de regionala skyddsombuden på sitt uppdrag? En rundringning till samtliga Livs fem regioner visar att många är ganska nöjda med den samverkan som de har med arbetsgivarna och att de ofta får gehör för sina påpekanden.

Ronny Oscarsson, som precis gått i pension, var länge regionalt skyddsombud i region Syd. Han har aldrig lagt något skyddsombudsstopp, inte heller lämnat in begäran om åtgärd till Arbetsmiljöverket. Men han var väldigt nära att göra det vid ett tillfälle som han särskilt minns.
– Det var en arbetsplats inom konservbranschen där de anställda var tvungna att utföra tunga lyft. För att underlätta arbetet behövdes en lyftanordning. Jag diskuterade olika möjligheter med företaget och kom med lite förslag. Jag gav arbetsgivaren tre månader att komma med en lösning eller allra helst åtgärda problemet.
Arbetsgivaren åtgärdade problemet, men var, enligt Ronny Oscarsson, ganska ”sur” över att facket blandade sig i. Efter drygt 3 månader bokade Ronny Oscarsson ett återbesök för att se vad som hade hänt på den aktuella avdelningen.
– Arbetsgivaren bjöd på fika och berättade att åtgärden kostat honom 40 000 kronor. Samtidigt berättade han att sjukskrivningarna minskat drastiskt. Och kunde erkänna om än motvilligt att han upplevde att det regionala skyddsombudet även såg till hans intressen.

Liv Gerding, som är regionalt skyddsombud i region Väst, har även hon lagt ganska många 6:6a utan att behöva skicka in begäran om åtgärd till Arbetsmiljöverket.
– Jag har haft ett antal sådana fall, som jag inte gått vidare med då jag fått svar från arbetsgivaren tillsammans med en ändringsplan.
Trots att hon varit regionalt skyddsombud i tio år har det mycket sällan hänt att arbetsgivaren inte hörsammat hennes krav på åtgärd.
– Senast det hände var på ett konditori där en degblandare saknade skydd. Där fick jag ta hjälp av Arbetsmiljöverket som förklarade för arbetsgivaren att han var tvungen att åtgärda problemet annars väntade stopp och vite.
Som hon uppfattade det så handlade det om okunskap från arbetsgivarens sida.
– Arbetsgivaren förstod helt enkelt inte vilka skyldigheter som han hade.
Liv Gerding konstaterar att livsmedelsindustrin är en skadedrabbad bransch, men att det skett förbättringar.
– Som regionalt skyddsombud har man ett stort ansvar. Vi pratar mycket med varandra och utbyter erfarenheter. Det är en viktig verksamhet som de regionala skyddsombuden bedriver. Jag är rädd för att fysiska och psykiska arbetsmiljöproblem inte skulle ha fångats upp utan oss.

Robert Kuusikko, regionalt skyddsombud i region Norr, har liknande erfarenheter. Han är ute på inspektionsrunda när jag når honom. Han har också märkt av okunskapen på mindre företag.
Ett återkommande problem som han stött på är säkringsskåpen, att de inte är låsta. Det gör det möjligt för utomstående att mixtra med elen vilket är mycket farligt.
– Generellt sett tycker jag att det blivit bättre på arbetsmiljöområdet, att nivån ute på arbetsplatserna höjts.
Inte heller han har behövt lägga något skyddsombudsstopp som regionalt skyddsombud, däremot som nyvalt skyddsombud på den egna arbetsplatsen för drygt 20 år sedan. Det var entreprenörer inne som lade nytt golv som orsakade att hans arbetskamrater mådde illa.
– Då stoppade jag arbetet och de fick gå hem.
Han har även varit med om att agera utifrån arbetstidslagen. Det var på ett bageri som saknade kollektivavtal, men Livs hade en medlem där.
– Han jobbade varje dag vilket är ett brott mot lagen. Lokalombudsman kopplades in, även Arbetsmiljöverket. Sådant kan man också stöta på som regionalt skyddsombud.

Tommy Sanfridsson, regionalt skyddsombud i region Öst, har även han lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete, har både lagt skyddsombudsstopp och 6:6a, det vill säga begäran om åtgärd som skickats in till Arbetsmiljöverket.
– Det har hänt mycket under de 15 år som jag hållit på. Generellt sätt är arbetsgivarna positiva till att få besök. Det händer till och med att de ringer och efterfrågar besök om jag inte varit där på ett tag, speciellt om de inte har egna skyddsombud.
Han tycker att utvecklingen gått åt rätt håll även om det sker en del olyckor, senast en allvarlig olycka på en kvarn i hans region.
Ett återkommande problem som han stöter på är att ventilationen brister och att det är för höga halter av mjöldamm.
– Jag brukar stämma av med de anställda vilka problem som de upplever. De brister som jag upptäcker brukar vara en kombination av vad de anställda berättar och vad jag själv ser under mitt besök.

Kristina Arvidsson, regionalt skyddsombud i region Mitt, berättar att de i regionen har problem att rekrytera nya regionala skyddsombud.
– Det har blivit något bättre men vi har fortfarande dålig täckning i Dalarna och Värmland, berättar Kristina Arvidsson.
Hon tycker att det är värst ställt på mindre bagerier, senast var det kablar som hängde löst och kontakter som var bristfälliga. Något stopp har hon aldrig lagt, men däremot har det hänt en gång att hon gått vidare med 6:6a och begärt hjälp från Arbetsmiljöverket.
– Det var ett litet konservföretag som hade problem med svartmögel, men som inte åtgärdat det trots flera påpekanden från min sida. Det var hälsofarligt för de anställda, men företaget gjorde inget förrän jag kopplade in Arbetsmiljöverket.

Peter Ekström, regionalt skyddsombud i region Syd, har inte heller lagt något skyddsombudsstopp.
– Som regionalt skyddsombud kommer du på besök två gånger om året, och det kan då vara svårt att ta beslut att stoppa produktion. Det kan också vara så att man är för snäll och litar på arbetsgivarens löften. Jag kan tänka mig att det är så, kan inte erinra mig ett enda stopp i min region på senare tid.
Senast som han själv gick vidare med 6:6a handlade det om ett bageriföretag med ergonomiska problem där inget hände trots upprepade påpekanden.
– Det ledde till att arbetsgivaren till slut genomförde en mycket stor ombyggnad och investerade i robotar. Han hade länge gått i dessa tankar men inte kommit till skott.
Peter Ekström är också självkritisk. Han säger att han är lite för dålig när det gäller att fråga efter dokument som berör arbetsmiljön, som listor över olyckor och tillbuds-anmälningar.
– Jag tror samtidigt inte att det existerar på mindre arbetsplatser. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ofta ett ganska okänt begrepp. Det spelar ingen roll hur ofta vi påminner om detta.
Även han lyfter de små bagerierna, att de har det tufft och att neddragningar lett till att de som blir kvar får det allt mer stressigt.
Återkommande brister som han lagt märke till på senare år är problem med utrymningsvägar, även kemikaliehantering har det funnits företag som haft dålig koll på.

Håkan Nedlund, tidigare regionalt skyddsombud i region Norr, har fortsatt koll på två företag i regionen där han nyligen lagt 6:6a som gått vidare till Arbetsmiljöverket. Det handlade framför allt om okunskap från arbetsgivarnas sida, berättar han.
Så fort han bestämt sig för att gå vidare så blev problemen snabbt åtgärdade.
– Jag vet inte hur uppföljningen kommer att bli, men fram till nu har jag bara positivt att säga om Arbetsmiljöverkets agerande.
Han är kursledare i BAM och SAM, och har precis kört en utbildning.
– Det jag märker är att frågorna förändrats, att det idag handlar mer om psykosociala frågor. Tyvärr är det många som inte känner till den nya AFS:en på detta område och vilka krav som ställs på arbetsgivarna.
Han efterlyser mer insatser, både från förbundet och från Livsmedelsföretagen, se artikel på nästa uppslag.

Relaterade artiklar