Var tog du vägen?

Nr 3/2018

Jan Zielinski, 59 år, tidigare lokalombudsman i region Syd.

– Jag har blivit kommunstyrelsens ordförande (S) i Svalövs kommun. Det gick snabbt då den tidigare ordföranden beslutade att lämna posten mycket abrupt. Jag har tidigare haft politiska uppdrag i en nämnd och blev tillfrågad om jag ville ta på mig det här uppdraget.

Känns det bra?
– Ja, det gör det, men det är inte min grej att göra på det här sättet. Det berodde på omständigheterna. Jag hade velat lämna över på ett lugnare sätt till min efterträdare Lisa Bakija Andersson, men jag har sett till så att jag ska få möjlighet att göra det.

Hur stort är Svalöv?
–Till ytan är det en stor Skånekommun, men inte till invånarantalet. Vi är 14 000 personer som bor i sex olika orter. Det är mycket landsbygd och rikt på näringsliv och det är frågor som jag har erfarenhet av från min tid inom Livs. Här är det verkligen ”Från jord till bord”.

Vilka är de stora arbetsplatserna?
– Förutom kommunen är det Weibulls och salladsföretaget Viddinge grönt som packar sallader till Coop. De växer och bygger ut och kommer att ha mellan 200–300 anställda.

Kommer du att vara aktiv i val–rörelsen?
– Som valledare i arbetarkommunen kommer jag att åka till Stockholm på nationell valkonferens och vi kommer därefter att skapa ett eget valmanifest för Svalövs kommun.

Vilken är er viktigaste fråga?
– Jag tror att vi måste bli bättre på integrationen av nyanlända. Där har vi inte skött det tillräckligt bra. Vad gäller skola har vi genom innovation och framgångsrikt nytänkande
i skolledningarna visat på att skolornas resultat förbättrats. Detta kommer vi att fortsätta med.

Vad fungerar inte så bra?
– Personalfrågor inom kommunen har inte varit en prioriterad fråga i vår förra majoritet. Genom att skapa ett personalutskott kommer deras frågor att belysas mycket bättre i perspektivet att utskottet hanterar endast dessa frågor.

Hur länge har du varit med i Livs?
– Jag gick med den 11 november 1976. Jag jobbade då på Skanek i Kävlinge. Efter en arbetsolycka 1988 blev jag fackligt aktiv och 1995 blev jag lokalombudsman.