”Vi behöver ert fortsatta stöd”

nr 10/2019

Enigheten bland Hongkongborna och det internationella stödet har varit avgörande för att Hongkongs ledning ska dra tillbaka det kritiserade lagförslaget att misstänkta brottslingar ska kunna utelämnas till Fastlandskina.
Det säger Elizabeth Tang, en av grundarna av Hongkongs enda fria fackförening HKCTU, när hon deltar i ett seminarium på ABF-huset om situationen i Hongkong.

Bakgrunden till att Hongkongborna protesterar är den utbredda besvikelsen över att löftena från 1997 inte infriats. Det var då som styret över Hongkong överlämnades till Kina och det som sades var att ”ett land-två system” skulle gälla i 50 år. Hongkong skulle få behålla ett oberoende rättssystem, samlingsfrihet, marknadsekonomi och yttrandefrihet.
Den tändande gnistan var lagförslaget om utlämning till Fastlands–kina. Anna Sundström från Palmecentret, som arrangerar seminariet, konstaterar att det är bra timing att Elizabeth Tang är på besök den 4 september, vilket är samma dag som Hongkongs ledning meddelat att lagförslaget dras tillbaka. Därmed är ett av fem krav som demkratirörelsen ställt uppfyllt.
– Samtidigt kan jag inte vara för entusiastisk. Det kom för sent. De senaste tre månaderna har allt för många arresterats och allt för många skadats och skadats allvarligt. Det finns mycket vrede inte bara bland de som protesterar utan även bland vanligt folk, säger Elizabeth Tang.

Efter grundandet av HKCTU har hon fortsatt att kämpa för demokrati och arbetarnas rättigheter och är numera generalsekreterare för den globala fackliga federationen för hushållanställda med säte i Hongkong.
Hon berättar om de demonstrationer som varit, att över två miljoner demonstrerat på Hongkongs gator, att det visar att det finns ett starkt stöd bakom de krav som förts fram.
Efter att lagförslaget dragits tillbaka är, enligt Elizabeth Tang, det viktigaste kravet som måste uppfyllas att en oberoende utredning granskar polisvåld och maktmissbruk.
– Det är ett krav som har brett stöd. Och det har gjorts förr, jag ser ingen anledning att inte uppfylla detta denna gång.
Elizabeth Tang ber också om fortsatt stöd.
– Så länge som vi fortsätter, så hoppas vi att ni fortsätter att stödja oss.
Hon är hoppfull vad gäller framtiden och tror att den fria fackföreningen HKCTU kommer att stärkas.
– Jag tror att människor inser att de måste organisera sig och aktivera sig för att kunna förändra sin situation.

• Går det verkligen att rå på Kinas regering?
– Jag tror att människor runt om i världen har visat att om du inte kämpar finns inget hopp, men om du kämpar finns det alltid en möjlighet.

Fotnot: På kongressen den 12 september antog Nordiska Unionen för livsmedelsarbetare ett uttalande till stöd för HKCTU och demokratirörelsen i Hongkong.