Vi fem: Hur ska löneökningen fördelas?

Nr 4/2019

1. Liselott Olsson, Orkla Foods, Vansbro:
– Vi har lagt löneökningen på grundlönen de senaste åren då ett nytt lönesystem har varit under uppbyggnad. Det nya lönesystemet kommer för hoppningsvis att träda i kraft inom en snar framtid. Det kommer bestå av grundlön och en kompetensdel. Kompetensdelen kommer att innehålla tydligare beskrivningar av vad som krävs av rollerna än vad som finns idag

2. Reine Pettersson, Atria, Sköllersta:
– För att få igång kompetensutvecklingen tror jag att det är viktigt med en morot, men den får inte hastas fram utan den måste vara rättvis. Lönesystemet är idag fruset och i väntan på att det ska utvecklas är det bättre med generella utlägg.

3. Alma Naucler, Spendrups, Grängesberg:
– I dag har vi ett lönesystem som de flesta är ganska missnöjda med. Individuella löner kan vara en morot för att lära sig mer, men för mig är det viktigare med lika lön för lika arbete, alltså jämställda löner. Jag vill ha lika mycket som någon annan som gör samma jobb.

4. Svante Luthman, Gudruns, Gävle:
– Hos oss har alla samma grundlön och så finns det några tillägg som är knutna till kompetens och maskiner. Löneökningarna lägger vi ut generellt, alla får lika, och det är vi alla rätt nöjda med.

5. Stefan Pettersson, Lantmännen Unibake:
– Vi har en lönepott som ska fördelas. Förutom grundlönen så har vi ett poängsystem som går ut på att man får betalt för den kompetens man har. Jag tror att dom flesta ser poängsystemet som en chans eller en morot att vidareutvecklas.

Relaterade artiklar