Vi fem: Vilken fråga, utöver höjd lön, tycker du är viktig att driva i kommande avtalsrörelse?

Nr 4/2019

1. ULrika Dichter, Pågen Göteborg:
– Att individgarantin höjs till 70–80 procent så att alla garanteras en reallöneökning. Det är en aktuell fråga hos oss då vi håller på och förhandlar fram ett nytt lönesystem.

2. Henrik Stenberg, Orkla Confectionery & Snacks (Göteborgs Kex):
– Ytterligare avsättning till flexpension. Det blir allt viktigare om vi tvingas jobba längre innan vi kan gå i pension. Att ha möjlighet att successivt trappa ner är betydelsefullt för oss med tunga jobb.

3. Ulrika Karlsson, Dafgårds, Källby:
– Visstidsanställningar, att de inte ska kunna staplas, det behövs en starkare skrivning i avtalet. Jag vet att det inte är ovanligt att denna anställningsform missbrukas ute på arbetsplatserna.

4. Ronald Leidner, KLS Ugglarps Dalsjöfors:
– Friare arbetstider, att anställda får större möjligheter att bestämma över hur de ska jobba, det skulle leda till bättre arbetsmiljö.

5. Yvonne Andersson, Herrljunga Cider:
– Den psykosociala arbetsmiljön tycker jag ska prioriteras, hur folk behandlar varandra i vardagen. Det är viktigt att arbetsgivare engagerar sig och blir mer delaktiga i detta arbete.

Relaterade artiklar