”Vi måste också tala om arbetsmiljön

Nr 5/2020

– Det är bra att vi samlas och talar om behovet av yrkesutbildning, men vi måste också börja tala om hur arbetsmiljön kan förbättras i köttföretagen och hur statusen på yrket kan höjas, säger Ken Clignez, Livs representant i nationella branschrådet.
Tidigare har svårigheten med att rekrytera styckare och slaktare i Sverige lösts med hjälp av utländska bemanningsföretag, men den tiden är förbi, konstaterar han.
De olika reserestriktionerna som EU:s medlemsländer infört och de karantänsregler som företagen själva börjat tillämpa under coronakrisen har gjort det uppenbart. Den gamla lite vårdslösa synen på bemanning är inte längre hållbar.
– Det måste bli attraktivt att jobba som slaktare och styckare och att utbilda sig till det.
Eftersom det är svårt att få ungdomar intresserade tror han att en framkomlig väg kan vara att skapa kortare och företagsanpassade utbildningar, där elever på plats hos arbetsgivaren får lära sig att stycka enstaka moment i taget och sedan bygga på med fler moment och mer teoretisk kunskap enligt en studieplan som upprättas för varje individ.

Relaterade artiklar