”Vi ser det nästan som ett förräderi”

Nr 7/2021

Livs pausar samarbetet inom Facken inom industrin på grund av missnöje med hur tjänstemannafacken har agerat under förhandlingarna om omställningsförsäkringarna.
– Vi ser det nästan som ett förräderi, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

Facken inom industrin är ett samarbete mellan Livs, IF Metall, GS-facket (Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk branch), Sveriges Ingenjörer och Unionen. Tillsammans med arbetsgivarna bär man upp industriavtalet som är normsättande för den svenska lönebildningen.
– Tanken med vårt fackliga samarbete är att vi ska agera gemensamt. Vi ska ta fram en avtalsplattform inför nästa avtalsrörelse. Det blir helt omöjligt att göra det när tjänstemännen agerar på det här sättet.

Det handlar om omställningsförsäkringarna TSL (Trygghetsfonden) och AGB (Försäkring om avgångsbidrag) som träder i kraft vid uppsägning på grund av arbetsbrist. De regleras i ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO.
Tjänstemännens förhandlingskartell PTK är inte en del av detta avtal utan har egna försäkringar som efter las-överenskommelsen knutits upp mot det nya statliga omställnings- och kompetensstödet.
– PTK har blivit inbjudna av Svenskt Näringsliv till våra förhandlingar och lierat sig med vår motpart. Både vi och LO har uttryckligen sagt att vi inte tycker att de ska sitta med. De har ändå trängt sig in.

• Hur förklarar de sitt agerande?
– De vill bevaka sin överenskommelse och bevaka IF Metalls och Kommunals intressen som vill ansluta sig till huvudavtalet.
Inom Facken inom Industrin träffas förbundens ordförande och avtals-sekreterare/förhandlingschefer kontinuerligt i ett gemensamt FI-råd. Livs har i detta råd förklarat sina invändningar mot tjänstemannafackens agerande utan resultat.
– I sin förlängning kan det få konsekvenser. Vår förbundsstyrelse kommer att diskutera förutsättningarna för samarbetet inom Facken inom industrin.

• Det kan bli en stor förändring för Livs?
– Ja, inte bara för Livs. Det här är ett fackligt samarbete som funnits i 25 år och som är grunden för industriavtalet och svensk lönebildning.

• Vad händer nu?
– På Svenskt Näringslivs initiativ har förhandlingarna ajournerats till den 8 september. Vår förhoppning är att PTK tar sitt förnuft till fånga och lämnar förhandlingsbordet.
Det är LO som förhandlar med Svenskt Näringsliv på förbundens uppdrag, däribland Livs.
Det är också LO som är remissinstans till de tre utredningarna om förändrad lag om anställningsskydd, omställning och studiestöd som regeringen presenterat som en del av den nya arbetsrätten.

• När kommer Livs att ta ställning till det nya huvudavtalet?
– Vi sa nej till slutbudet i oktober förra året. De förändringar som tillkommit efter det att IF Metall och Kommunal anslutit sig har vi ännu inte processat färdigt, säger Eva Guovelin och fortsätter:
– Vårt ställningstagande är att vi inte vill ha någon förändring i saklig grund-begreppet. Vi vill inte ha en uppluckring av turordningsreglerna.

Den riktiga godbiten är omställningsstudiestödet som ska ersätta upp till 80 procent av inkomstbortfallet under ett läsår.
– Det är klart att det vore jättebra bra för våra medlemmar att få ta del av det, men det måste ställas mot helheten och där har vi inte landat i något beslut än.

Hon säger att det är omöjligt för Livs att ansluta sig till huvudavtalet om inte LO är en part.
– Det måste vara LO som äger ett sådant avtal. Annars sätter vi oss i knät på tjänstemännen. Och det vill vi inte. Vi tror inte att de kan föra våra medlemmars talan.

Relaterade artiklar