Vill motverka företagsflytt

Nr 4/2017

Förbundsstyrelsen bifaller en mängd motioner till kongressen som vill ha skärpt lagstiftning som kan motverkar nedläggning och flytt av produktion från Sverige till utlandet. Motionerna tar sin utgångspunkt från exemplet med Findus i Bjuv.
”Förenklat sagt är det är billigare att lägga ner svenska industrier än tyska dito, vilket drabbar våra medlemmar såväl som svenska staten”, skriver en motionär.
Förbundsstyrelsen ser behovet av en starkare lagstiftning på området, men påpekar att det inte räcker. Det gäller också att arbeta för att utveckla förutsättningar för produktion i Sverige.Därtill kommer att via den globala yrkesfackföreningen, IUL, stödja arbetstagarna i andra länder i deras kamp för bättre arbetsvillkor och drägliga löner. På det sättet motverkar man underbudskonkurrens på den internationella arbetsmarknaden.

Relaterade artiklar