Visselblåsare välkomnas

Nr 11/2014

– Under de första tre veckorna som visselblåsarfunktionen funnits har ett 70-tal tips kommit in från allmänheten till Livsmedelsverket, säger Stig Orustfjord, Livsmedels-verkets generaldirektör.

På Livsmedelsverkets sida finns ett webbformulär som en anställd inom livsmedelsbranschen kan använda sig av och förbli anonym.
– Vi kommer aldrig att efterforska källan till de tips som lämnas in, men det är viktigt att alla uppgiftslämnare förstår att alla meddelanden som lämnas kan begäras ut och bli en offentlig handling.
Verket kan aldrig garantera att en handling och hela dess innehåll inte lämnas ut. Sekretess prövas i varje enskilt fall. Livsmedelsverket har därför lagt ut ett speciellt webbformulär som gör att man inte behöver ange sitt namn, sin e-postadress eller någon annan kontaktuppgift.
Syftet med visselblåsarfunktionen är att bekämpa brottslighet. Det kan gälla misstankar om felaktigheter, svarta pengar och andra typer av brott eller fusk med livsmedel.
Problemet för anställda inom privata näringslivet, dit livsmedelsföretagen hör, är att det inte finns något meddelarskydd som det gör inom offentlig sektor.
Det innebär att den arbetstagare som slår larm om missförhållanden, oegentligheter och brott riskerar att bli av med sitt jobb. Den privata arbetsgivaren har rätt att efterforska källan och om uppgifterna är mycket specifika kan det ju framgå vem som lämnat dem.

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, säger att den anställde vid misstanke om att något inte går rätt till ska vända sig till sin arbetsgivare och prata med denne för att komma till rätta med problemet. Det är först därefter, om det inte hjälpt, som den anställde kan vända sig utåt till en myndighet. Sådant är lojalitetskravet mot arbetsgivaren vid privat anställning.
– Den anställde kan alltid vända sig till facket och diskutera hur han eller hon ska göra, säger Dan Holke.
En möjlighet är att vända sig till pressen och begära källskydd. Då får inte journalisten röja vem som har lämnat uppgiften.
En tröst för den privatanställde, om än inte så stor, är att hans eller hennes arbetsskyldighet inte gäller vid olagliga saker. Problemet är bara att veta vad som är lagligt eller olagligt. I tveksamma fall avgörs detta först efteråt av en domstol.