Yrkeshögskolan blir kvar

Nr 1/2019

Efter att riksdagen i december antog Moderaternas och Kristdemokraternas budget verkar det nu som att det kommer finnas utrymme för fortsatta satsningar på yrkeshögskolan. Det återstår några omröstningar och tekniska detaljer, men just nu ser det ut som att mejeriteknikerutbildningen kommer fortsätta under 2019, skriver Livsmedelsföretagen på sin hemsida.
Det fanns tidigare en risk för att yrkesutbildningen för mejeritekniker skulle läggas ner på grund av den utdragna regeringsbildningen.
Yrkesutbildningen är på ett och ett halvt år och är förlagd till Arlas lokaler i Linköping samt på Kold College i Odense i Danmark.