Yrkesintroduktion ska locka ungdomar

Nr 11/2014

Livsmedelsföretagen och Livs har tecknat yrkesintroduktionsavtal som riktar sig till ungdomar under 25 år och som genomgått Teknikcollege eller annan industrianpassad utbildning. Anställningstiden får uppgå till 12 månader, men kan förlängas ytterligare 12 månader under vissa förutsättningar. Minst 25 procent av arbetstiden ska vara utbildning, resten jobb. Lönen ska uppgå till lägst 75 procent av minimilönen i tillämpligt centralt avtal.
– Vi har tecknat avtalet eftersom vi ser ett behov av att få in ungdomar med tekniskt kunnande på våra arbetsplatser, säger Livs förbundsombudsman Solweig Larsson.
För att en arbetsgivare ska kunna anställa någon utifrån yrkesintroduktionsavtalet krävs en lokal överenskommelse som bland annat ska innehålla en utbildningsplan för den som anställs.
– Anställningsformen är visstid 12 månader och tanken är att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning, säger Solweig Larsson.
Livs kommer att gå ut med mer information om vad detta avtala innebär och hur det ska användas.