Zero Rights – kamp mot Colas trakasserier

Nr 12/2018

Ordföranden för facket på Coca-Cola-fabriken i Bandung, Sovi Fradina, hotas med avsked för att ha informerat sina medlemmar om deras lagliga rätt till avgångsvederlag.

Det är en av många kränkningar av fackliga rättigheter som IUL-anslutna fackförbund över hela världen rapporterar om och nu gemensamt protesterar mot i kampanjen ”Noll rätt” (”Zero Rights”).
Sedan den 12 november har ledarna för fria facket på Coca-Cola-fabriken i Bandung i Indonesien förskansat sig på fabriken och vägrar lämna den i protest mot arbetsgivarens disciplinära åtgärder, skriver IUL i ett nyhetsbrev.
Tre fackliga funktionärer och två aktiva medlemmar har fått sparken för att de inte velat delta i vad arbetsgivaren presenterat som ett program med ”frivilliga avgångar”. Den IUL-anslutna indonesiska federationen FSBMM har protesterat mot bestraffningarna, men det lokala bolaget Coca-Cola Amatil hävdar att företagets regler säger att ”varje anställd måste upprätthålla företagets goda rykte och verka för en harmonisk anda i företaget”.
Det som hände var att de fackliga ledarna informerade sin medlemmar om deras lagliga rättigheter och att de därefter tackade nej till det föreslagna avgångsvederlaget eftersom beloppet var mindre än vad lagen ger dem rätt till.
Detta ansåg företaget skadade både planen på neddragning och företagets rykte.
IUL skriver i nyhetsbrevet att disciplinåtgärden mot Sovi Fradina följer i spåren på Coca-Cola Amatils uppsägningar av två andra fackordförande, Atra Narwanto och Lutfi Ariyanto som Mål & Medel rapporterade om från IUL:s kongress i Genève i september 2017.

På kongressen samlades representanter för alla IUL-anslutna fackförbund inom ”Coca-Cola-systemet”, alltså fackföreningar vid tappare och distributörer runt om i världen som tillverkar och säljer Colas drycker.
Kampanjen för fria och demokratiska fackföreningar och rätt att sluta kollektivavtal som lanserade på IUL:s världskongress fortsätter.
De IUL-anslutna fackförbunden kräver att maktbolaget The Coca-Cola Company i Atlanta åtgärdar det växande antalet rättighetsbrott inom Cola-systemet. Det är frågan om kränkningar av anställdas rättigheter i ett stort antal länder. Förutom i Indonesien är det i Haiti, Indonesien, Irland, Filippinerna och USA.
Mobiliseringen för fria fack hos Coca-Cola Amatil i Indonesien går vidare och trappas upp. Medlemmarna har valt om den sparkade fackordföranden Atra Narwanto som ordförande för fackföreningen SBCCD på företagets distributionscentral i Cibitung.
Enligt IUL är det en tydlig signal från fackmedlemmarna att de inte ger upp kampen för att säkra sina fackliga rättigheter och för att deras valda ledare ska återanställas.

I Filippinerna kämpar IUL-förbund mot Coca-Cola-tapparen FEMSA:s affärsmodell som bygger på jobbslakt, arbetsrättsöverträdelser och systematiska rättighetsbrott.