De klubblösas röst på kongressen

Nr 4/2017

Ulrika Engman har valts till kongressombud för medlemmar utan klubb i Region Syd. Hon arbetar på Lantmännen Reppe i Växjö där hon är arbetsplatsombud. Nu ser hon med spänning fram emot Livs kongress i maj som blir hennes första.

– Jag kan inte säga att jag är engagerad i någon specifik fråga. Jag tänker att nu får jag vara med och se och lära och få lite mer kött på benen, säger Ulrika Engman som ännu inte hunnit läsa alla kongresshandlingar när vi ses på hennes arbetsplats en fredag i mitten av mars.
Det är förståeligt att hon inte läst, det är många sidor att plöja. Hennes förhoppning är att ha läst igenom det mesta till kongressutbildningen som hålls i april.
Innan vi slår oss ner i fabrikens konferensrum så ger hon mig en snabb rundvandring. Det är spännande att följa stärkelsens väg till klar tjockflytande sirap som används framför allt vid godis- och glasstillverkning.
Ulrika Engman har arbetat på Reppe i tre och ett halvt år. Det är en fabrik med anor, grundades redan 1876 och har legat på samma plats sedan starten, invid Helgasjön i utkanten av Växjö. Den här fredagen har hon varit igång sedan klockan 6 och ska jobba fram till klockan 18, jobbar diskontinuerligt treskift vilket innebär 36 timmar i veckan.
– Jag har i stort sett alltid arbetat skift. Som jag ser det blir man lite bortskämd, det går att göra saker på dagarna som man inte kan om man alltid jobbar dagtid.

De är nio anställda i produktion, tidigare var de tolv men det har nyligen varit neddragningar. Det har lett till omläggning av deras scheman, de jobbar inte längre på helgen.
De är två som arbetar tillsammans på varje skift och en extra på förmiddagen. Det är alltid mer att göra då. Ulrika Engman berättar att sju av de nio som arbetar i produktion är medlemmar i Livs.
– Vi har blivit fler sedan jag började, vet inte om det beror på mig. Jag hoppas att det beror på att de blivit medvetna om att det är viktigt att vara med i facket.
Som arbetsplatsombud har Ulrika Engman varit med när Livs lokalombudsman Lisa Andersson förhandlat om omläggningen. Det brukar hon vara när det är frågan om lokala förhandlingar, som till exempel löneförhandlingar.
– Det är väldigt intressant att få sitta med. Det ger mig en viktig inblick.
Det var också lokalombudsmannen Lisa Andersson som uppmanade Ulrika Engman att kandidera till kongressen som ombud för medlemmar utan Livsklubb. För knappt en månad sedan fick hon veta att hon blivit vald till kongressombud.
Hon berättar att hon varit kongressombud tidigare men att det var i ett annat sammanhang för 30 år sedan då hon var engagerad i Folketshusföreningen i Lessebo som var en del av Folketshusrörelsen.
– Så jag vet hur det hela fungerar även om det var länge sedan.

Tidigare jobbade hon i 26 år som processoperatör på Lessebo pappersbruk och var aktiv i Pappers, var skyddsombud på massabruket.
– Vi var 150 kollektivanslutna. Jag var ensam tjej och det är jag tyvärr här också. Vi har varit fler tjejer men de har av olika anledningar slutat.
Att hon hamnade på pappersbruket berodde på att hon läste till processoperatör, gick en processteknisk gymnasieutbildning som var inriktad på papper och massa. Utbildningen fanns i Markaryd, där hon bodde på internat. Där var hon också i stort sett ensam tjej.
– Jag är van vid att vara ensam tjej och jag har aldrig upplevt det som ett problem.
Hon har ett omväxlande jobb på Reppe, det är inte bara att sitta i kontrollrummet, det är truckkörning, blandning av kemikalier och det kan vara sotning av pannan.
– Det är en ganska så lång arbetsbeskrivning. Ibland måste vi agera fort, det gäller då att veta hur man ska prioritera vad som är viktigt.

En klar fördel, som hon ser det, är att personerna som hon jobbar med växlar från vecka till vecka.
– Mina arbetskamrater är alla i olika åldrar och olika faser, en del har till exempel inte fått barn, andra har småbarn medan andra har vuxna barn, säger hon och fortsätter:
– Om man sitter med samma personer hela tiden så blir det samma tjat, så var det på massafabriken, bra på ett sätt, men samtalen blir inte så inspirerande som nu när det alltid hinner hända något till nästa gång man jobbar tillsammans.

Fotnot: Att väljas till kongressombud för medlemmar som inte tillhör någon Livs klubb innebär också att man är vald till regionalt arbetsplatsombud för de kommande fyra åren (kongressperioden) och representerar medlemmar på arbetsplatser utan klubb på regionernas verksamhetsträffar.

Relaterade artiklar