Vill ha betalt för ledigt vid dödsfall

Morgan Westergren har motionerat om att man borde få ta ledigt med lön när någon nära anhörig person dör. Foto: Kristina Wirén

När dödsfall, sjukdom eller svår olycka drabbar någon närstående borde det finnas en möjlighet att ta ledigt från jobbet i tio dagar med bibehållen lön. Det tycker Morgan Westergren som har motionerat till Livs kongress.
Efter att en nära anhörig till Morgan Westergren blev sjuk och senare dog skrev han motionen om ledighet vid livsavgörande händelser till Livs kongress.

När detta hände hade han fast jobb i produktionen på Foodmark i Klintehamn, där han tillverkade såser och sallader åt Rydbergs. Han var med i Livs och trivdes med arbetskompisar och ledning.
Då drabbades flera personer i hans närhet av sjukdom och som ledde till att de dog. De bodde på fastlandet många sjömil bort och från Gotland kunde han inte ta hand om dem.

En närstående till honom som jobbade inom vården sa att Kommunal har något som kallas ledigt för enskilda angelägenheter (EA-dagar). Det innebär att man kan ta ledigt med bibehållen lön under sammanlagt tio arbetsdagar per kalenderår om synnerliga skäl finns. Se faktaruta.
Något liknande fanns inte i Livsmedelsavtalet, men det borde det tycker han och därför skrev han motionen.
– Skrev och skrev, säger Morgan Westergren med att skratt i telefon. Det var medlemmen i Kommunal som hjälpte mig. Hon kan formulera sig. Hon är bra på det.
Just nu är han arbetslös, vilket gör dagarna tråkiga. Han fick flytta från Gotland till Kalmar för att vara nära dem som behövde honom. Idag ägnar han sig åt att söka jobb och att städa lägenheten.
Problemet med Kalmar är att det inte finns så mycket industrijobb.

Det är så mycket som ska tas om hand och redas ut när en närstående blir sjuk och dör. Inte bara emotionellt utan också praktiskt. Det går inte att få tid till det om man är bunden till arbetet och bara har en lunchrast att tillgå.
– Jag tycker inte att man ska behöva ta semester eller tjänstledig för att klara av den här situationen.
Det är skillnad för medlemmar i Kommunal som kan ta ut EA-dagar. Det är också ett sätt att bereda plats för tuffa händelser i livet.
Svår sjukdom och dödfall kräver tid, många telefonsamtal. Det är mycket oro, hopp och förtvivlan. Och sedan kommer begravning, gravsättning, bouppteckning och arvskifte.
Morgan Westergren säger att han har kommit upp i den åldern, 55 år, då den äldre generationen börjar bli skruttig.
– Alla drabbas till slut. Vi får ju vårt nu. Nu dör våra föräldrar. Sedan är det ett hopp på 20 år kanske och då är det vi som dör. Var tjugonde år så kommer sjukdomarna och dödsfallen. Det gäller alla.
Han jämför med föräldraförsäkringen. Den finns ju för att vi på ett bra sätt ska kunna ta ledigt från jobbet och med bibehållen inkomst ta hand om våra barn när de föds och under de första åren. Men något liknande finns inte när våra närstående drabbas av olyckor, svår sjukdom eller dör.