Vill du prenumerera på Mål & Medel?


Kontakta Livs förbundskontor, 08-796 29 00 alternativt mejla medlemsservice@livs.se. Det går även bra att skriva till: Mål & Medel, se adress nedan.

Pris

Helårsprenumeration 250 kr och tidningen utkommer 11 nummer / år.
Mål & Medel görs i tolv nummer/år varav 7-8 är ett dubbelnummer.

Mål & Medels adress:

Postadress: Mål & Medel
Box 1156, 111 81
Stockholm

E-post: malmedel@livs.se
Besöksadress: Upplandsgatan 3, 3tr
Telefon: 08 – 796 29 00


Mål & Medels är tidning för: Sveriges fackligt organiserade livsmedelsarbetare
Ägare: Livsmedelsarbetareförbundet
Förbundsordförande: Eva Guovelin
Ansvarig utgivare: Chefredaktör Thelma Kimsjö

Om kakor här