Andreas Papamoshos: Tillsammans gör vi nytta!

Nr 1/2019

De senaste två månaderna har jag och Fredrik Berg, klubbordförande på Oatley, ingått i ett projekt där vi som regionalt förtroendevalda dagligen besökt två större företag i region Syd. Dessa två företag färgas av en enorm misstro gentemot den fackliga organisationen samt jättemånga icke medlemmar. Det är framförallt misstron mot Livs och facket överlag som var det stora hindret. Genom att prata om värdet av organisation och vad som faktiskt kommer hända om alltfler väljer att stå utanför lyckades vi rekrytera en hel del. Även om misstron minskade så hade man svårt och se direkt nytta med fackligt engagemang och medlemskap i Livs. Succesivt så lyckades vi dock bli accepterade och kända bland de flesta anställda. Det första steget blev således att skapa en trygghetsgrund att bygga vidare på.

Den stora förändringen kom när vi började samköra vårt projekt med ett försäkringsprojekt. Tillsammans med Robert Johansson, försäkringsinformatör, så lyckades vi successivt skapa en tillit och förtroende för Livs. Får villigt medge att jag alltid tyckt försäkringar varit bland det tråkigaste att prata om, men efter att ha sett hur arbetare öppnat upp sig för Robert och berättat om alla möjliga tråkigheter i livet och hur han dels lyssnat men även kunnat hjälpa dem ekonomiskt. Jag får även villigt medge att försäkringar i kombination med facklig ideologi är oslagbart. Man får ihop helheten genom facklig medvetenhet i form av kollektivavtalets värde samt den direkt nytta försäkringar kan ge. Det räckte med att Robert hjälpte en medlem för att den stora massan skulle se vikten av ett medlemskap utöver den kollektiva nyttan.
Samkörningar mellan olika verksamhetsområden är allt annat än lätt att få till på ett bra sätt. Men det ger oss förtroendevalda samt dem vi representerar ett otroligt mervärde att vi faktiskt arbetar tillsammans. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det är en nödvändighet för vår framtida överlevnad. Bland regionalt förtroendevalda värderas man oftast utifrån antalet rekryteringar. Jag som enskild regionalt förtroendevald kanske lyckats fenomenalt på mina besök, men det långsiktiga värdet har en tendens att rinna ut i sanden.

Att skapa tilltro och visa arbetarna en direkt nytta samtidigt som man skapar facklig medvetenhet hjälpte Robert Johansson oss med. Jag kommer nog aldrig glömma hur en arbetare lyste upp då hon äntligen fick någon som faktiskt hörde henne och lyssnade på hennes tragiska situation utifrån vad hon hade råkat ut för privat. Förutom att faktiskt hjälpa henne och ge henne en röst så började förtroendet för Livs sakta byggas upp.
Andreas Papamoshos,
bageriarbetare på Fazer i Lund

Relaterade artiklar