Det är vi arbetare som får betala

[Ur nummer: 11/2004] De svenska vd-lönernas nivå är trea i världen! Mellanchefernas löner släpar efter, det oroar svenskt näringsliv. Detta kommer vi arbetare, arbetslösa och sjuka få betala!
Den svenska välfärden slaktas och styckas upp (för detta behövs det ingen importerad arbetskraft) tills inget av vår tidigare berömda välfärd finns kvar. De borgerliga partierna använder ordet välfärd för att ragga väljare. De lockar med skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare. Bidragen som är en del av vår välfärd ska skäras ned, vi själva ska betala vad vi vill ha. Allt för att rädda välfärden!
Har man inte råd får man vara utan! Behagligt? Nej, snarare beklagligt! Det blir vi arbetare, arbetslösa och sjuka som får betala!
När pengarna avreglerats, skatterna sänkts och inflationen pressats ner till inget är det dags att minska välfärden för att rädda den, för att ”man måste”. Räddningen för välfärden är inte nedskärning, bygg upp istället!
Det skapar arbetstillfällen vilket innebär ett mindre bidragsberoende. Det innebär också att skatteintäkterna till staten ökar. Den åldersexplosion som är ett av argumenten till välfärdens nedskärningar är inte större än den vi stod inför på 50-talet. Antalet gamla gentemot arbetande ökade från 15 till 30 procent samtidigt som man byggde upp välfärden, då sa inte politikerna att vi var för fattiga.

Enligt dagens tankesätt borde man ha varit förfärad. Utgiftsökningen för den fruktade åldersexplosionen blir mycket mindre än vad bankkrisen och den fasta valutan kostade oss i början av 90-talet.
Det betalades av oss arbetare, arbetslösa och sjuka!
Är uppväxt i Kävlinge kommun där Barsebäcksverket ligger och jag har aldrig fruktat den anläggningen. Jag tror att ju längre bort från ett kärnkraftverk man bor desto mer fruktar man det. Nu ska den sista kärnkraftsreaktorn i Barsebäck avvecklas. Dyr el, som kommer från utländsk kärnkraft, och fossila bränslen importeras från andra länder. För att kunna klara av tioårsvintrarna (de svåra vintrar som enligt statistiken dyker upp vart tionde år) måste de svenska fossila kraftverken gå på högtryck. Vi är helt enkelt inte rustade för en avveckling.

Miljövännerna gnuggar sina händer samtidigt som vår natur far illa av de fossila bränslena. När elmarknaden avreglerades innebar det höjda avgifter, nu vill man belasta företagen och dess anställda med ännu dyrare el, vilket blir fallet vid en avveckling.
Det blir vi arbetare, arbetslösa och sjuka som får betala det kalaset också!
Jag tycker det är dags för våra pösiga politiker sluta böja sig för allehanda experter och deras falska matematik som redovisas med snygga diagram. Jag är trött på att det alltid är de sämst ställda som ska komma i kläm. Lite sunt förnuft är det enda som våra politiker behöver, istället för svindyra utredningar som ändå inte visar på hur verkligheten ser ut.
Vem är det som får betala för de dyra utredningarna då?
Jo, vi arbetare, arbetslösa och sjuka!