Lär själv upp din efterföljare

[Ur nummer: 03/2004] Ända sedan första gången jag fick förtroendet av mina kamrater att bli fackligt ombud, har jag ställt mig en och samma fråga. Varför finns det inget färdigt grundpaket klart till nystartade klubbverksamheter? Ett färdigt koncept som är lika för hela Svenska livsmedelsarbetareförbundet.
Jag menar då färdiga mallar och lathundar, till exempel en förhandlingsframställan, tidsfrister i förhandling, förhandlingsordning samt dagordningar och så vidare. Då skulle man slippa att sitta och skapa eget material.

Om man hade haft tillgång till dessa standarddokument skulle det ha underlättat enormt för oss förtroendevalda. Mycket av vårt fackliga arbete består idag av att sitta och skapa samt utveckla det administrativa arbete som följer av vårt förtroendeuppdrag.  Det innebär att man kan uppleva det fackliga arbetet som väldigt tungt och krävande alldeles i onödan.
Som förtroendevald i en klubb händer det ofta att man hamnar i lojalitetskonflikt med sig själv och gentemot sina arbetskamrater. Det fackliga uppdraget kan ibland ta mer tid än vad det borde, om det fanns ett färdigt material att tillgå.
Man skulle då kunna använda den fackliga tiden mer effektivt och vara ute bland sina arbetskamrater, där man egentligen hör hemma.

Det förekommer också allt för ofta att förtroendevalda slutar sina uppdrag, utan att man gjort en bra överlämning eller har haft någon som helst överlappning med den nya som ska överta uppdraget. Om vi inom förbundet inte skall råka ut för bakslag varje gång, så måste det finnas ett strategiskt tänkande bakom det arbete vi utför.

Vi måste hela tiden tänka på att den som kommer efter på ett enkelt sätt skall kunna sätta sig in i det uppdrag hon/han övertagit.  Och sedan snabbt kunna jobba vidare därifrån utan att få börja om från noll igen.
Hur skall vi inom facket komma framåt om vi inte planerar allt vi gör på detta sätt? Mitt förslag är att sätta upp ett mål, till exempel att alla förtroendevalda inom en treårsperiod skall lära upp en tilltänkt efterträdkandidat som skall kunna utföra uppdraget på samma sätt som du själv.
Denna process har jag redan påbörjat i och med att jag snart skall bli mammaledig. Så nu är min inriktning att allt fackligt arbete jag gör fram till mitt uppehåll påbörjas och samkörs med den nyvalda kandidaten.

Med tanke på att mitt uppdrag är omfattande och krävande och att det finns mycket kvar att organisera, så tycker jag att det är viktigt med en överlappningsperiod på ett antal månader. Det blir då en mjukstart för den nya kandidaten och för medlemmarna en naturlig övergång med en ny ledare bland de förtroendevalda.

Det är viktigt att ”facket” inte förlorar förtroendet på vägen så medlemmar blir besvikna. Och det måste finnas ett stort utrymme för frågor inför en kommande förändring.