Linda Fogde: Välfärdssamhälle eller inte?

Nr 5/2019

Nu är det på tiden att vi bestämmer oss hur vi vill ha det. Vill vi ha ett välfärdssamhälle eller inte?

Vet alla vad välfärd är och vad det innebär? Välfärd är ett socialt skyddsnät som finns till för oss medborgare för att säkerställa vår trygghet.
I Sverige betalar vi ganska mycket skatt för att kunna finansiera välfärdssamhället. Där ingår exempelvis skola, polis och brandkår. De delarna är avgiftsfria. Sen har vi en liten del vi betalar för. Där ingår sjukvård, äldrevård, förskola och ålderspension med mera. Den offentliga sektorn består av kommun, landsting och staten och betalas mestadels av inkomstskatt, arbetsgivaravgift och moms.

Jag är för vårt välfärdssystem. För vad skulle inte skola och sjukvård kosta idag om vi skulle få betala allt detta själva. Eller ta bara pensionen. Allmänna pensionen betalar staten. Den får alla som bott i Sverige i 40 år. Det är vår grundpension. Sen har vi tjänstepensionen vi får som betalas av arbetsgivaren. Med kollektivavtal kan du vara säker att den betalas in. Det är därför viktigt att kollektivavtal finns på den arbetsplats du jobbar. Till sist så kan vi ha ett eget sparande till pensionen.

Vi har även andra sociala försäkringar som barnbidrag, föräldrapenning, sjukförsäkringar med mera. Med välfärd omfördelas pengar mellan fattiga och rika, unga och gamla, man och kvinna.
Det finns idag tre modeller. Den socialdemokratiska modellen som vi har i Sverige, där vi medborgare betalar kollektivt till den offentliga sektorn med lite högre skatter. Sedan har vi den konservativa välfärdsmodellen där individen, frivilligorganisationer som exempelvis kyrkan med flera är med och betalar. Här spelar staten en mindre roll. Den modellen ligger nära den de har i Tyskland. Till sist har vi den liberala välfärdsmodellen. Den betalas av individen, privatförsäkringar och skatterna är låga. Den praktiseras i stora drag av USA.
En del röster påstår att politik inte har något med våra arbeten, vår familj med mera att göra. Det stämmer inte. Politik har med allt att göra. Det har att göra med om alla barn ska kunna ha råd att gå i skolan. Om hur mycket vi är villiga att betala för sjukvård. Hur länge vi ska orka att arbeta. Listan är lång.

Många tycker skatten är för hög. Man vill liksom ha kakan men ändå äta den. Ändå vill man ha allt, men det får inte kosta. Man biter sig själv i svansen.
Statliga bolag har sålts ut. Vad har vi vanliga dödliga arbetare för nytta av det? Privatiseringar av skola, vård och omsorg är vanligt och har fått konsekvenser. Min åsikt är den att man inte ska tjäna pengar på barn, sjuka och gamla. Vi har inte alltid haft ett välfärdssamhälle som vi tar så för givet idag.

Jag kan lova att det inte är för givet. Snart är det EU- val. Söndagen den 26 maj. Jag har hört många som inte tänker rösta vilket jag råder er alla att göra.
Linda Fogde

Relaterade artiklar