Michelle Malmberg: Hur beter vi oss online?

Hur mycket påverkas vi egentligen av det som händer online? Hur upplever vi de kommentarer vi får och vad händer när vi inte tänker på hur vi beter oss på nätet?
På bara några år har internetanvändningen ökat väldigt mycket, ännu snabbare under pandemin då vissa arbetat hemifrån och elever fått digital undervisning.
Den digitala uppkopplingen har bidragit till många bra och smarta lösningar, men det finns även en baksida. Den senaste tiden har den visat sig allt tydligare.
Med tanke på att vi tillbringar mer tid på internet än vad vi gjorde tidigare så ökar också nätmobbningen.
Människor finner en viss trygghet bakom skärmen, att kunna vara anonym resulterar i att inte allt för trevliga kommentarer och meddelande dyker upp i ens flöde.
Många, speciellt unga stöter på nätmobbning alldeles för ofta idag. Mobbningen stannar inte längre på skolan eller på jobb, den fortsätter online.

UNICEF och FN:s representant från Secretary-General on violence against children genomförde nyligen en stor undersökning, med över 170 000 unga mellan åldern 13–24 år, i 30 olika länder från olika världsdelar.
En av tre som tillfrågades sa att de fått utstå nätmobbning och en av fem hade till följd av mobbningen inte velat gå till skolan och hoppat över lektioner.
UNICEF:s verkställande direktör Henrietta sa ”Uppkopplade klassrum betyder att skolan inte längre slutar när eleven går från lektionen och tyvärr gör inte heller skolgårdsmobbningen det.”
Nätmobbning är allvarligt, det kan leda till ångest, depression och i värsta fall självmord.
I undersökningen kom man fram till att var fjärde ung som utsatts för nätmobbning haft självmordstankar.

De flesta av oss uppkopplade har någon gång råkat ut för elaka och nedlåtande kommentarer när vi har skrollat i flödet på Facebook, Instagram eller TikTok.
Det kan vara allt från vilka kläder vi har på oss eller hur vi ser ut.
Det värsta i allt detta är att det inte bara är barn, jag har sett vuxna människor mobba andra vuxna och ännu värre mobba barn. Ett tydligt exempel på det var ju när Greta Thunberg blev stor. Där satt vuxna människor online och hånade en 16-årig tjej för att hon trodde på något och stod upp för det. Vi vuxna måste bli bättre, det är vi som lär våra barn hur de ska vara och bete sig mot andra. Hur ska vi kunna vara bra förebilder om vi själva inte vet hur vi ska bete oss online?
Mobbning och kränkning är aldrig okej, aldrig någonsin. Inte på jobb, inte i skolan eller online.

Michelle Malmberg