Psykosocial arbetsmiljö tar liv varje år

Nr 12/2019

Jag har precis läst boken: Jag orkar inte mer: när jobbet skadar själen. Den handlar om mobbning på jobbet som resulterar i att Lars tar sitt liv. Det är en bok jag rekommenderar alla att läsa.
Jag är själv skyddsombud som brinner för mitt uppdrag. Bra arbetsmiljö är otroligt viktigt. Visste ni att 100–300 personer tar sitt liv varje år på grund av mobbning på arbetsplatsen? Men mörkertalet är stort. Statistik finns inte, eller är bristfällig. Ändå vet vi att det sker. Det som inte får ske.

Vilka är det då som mobbar? Det kan vara chefer eller våra egna arbetskamrater. Många är inte medvetna om att dom faktiskt mobbar. Vad är då mobbning? Det kan vara att man slutar hälsa på någon, man ser inte personen. Olösta konflikter. Man pratar om varandra och inte med varandra. Grupperingar är vanligt. Ryktesspridning, skvaller och härskartekniker. Här är bara några exempel.
När det är många förändringar i organisationen och rörigt i ledningen – det är oftast då det förekommer.
När kommunikationen brister i alla led, eller ett bristande ledarskap.
Depression, mage och tarmbesvär, sömnbesvär, ångest, utbrändhet och självmord är några av konsekvenserna. Detsamma gäller stress. Varje år dör cirka 500 arbetare på grund av stress i jobbet. Mörkertalet är stort även här. Det beror på organisatoriska och sociala faktorer. Skiftarbete, nattarbete, högt arbetstempo, otrygga anställningar och övertid spelar också in.
Stress i lagom mängder kan vara bra. När man varit stressad långa perioder med brist på återhämtning blir det farligt. Konsekvenserna kan bli högt blodtryck, hjärtsjukdom, stroke, utmattningssymptom, depression och självmord.
Mobbning och stressade situationer hör oftast ihop.

Psykisk ohälsa ökar kraftigt, ändå finns det ingen ordentlig statistik över det. Arbetsmiljöverket för statistik över antal dödsolyckor, men inte om organisatoriska och psykosociala dödsfall såsom sjukdomar och självmord, som är arbetsrelaterade.
Media skriver om dödsolyckor, men det är tyst om arbetsrelaterade sjukdomar och självmord. Handlingsplaner och policys finns på de flesta arbetsplatser men fungerar inte i praktiken.
Systematiskt arbetsmiljöarbete ligger oftast efter, eller följs inte upp. Brister som kan bli förödande.
Linda Fogde,
skyddsombud på Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB (OLW)