Jonathan Johansson: Vem är det som tjänar på det?

Nr 1/2018

Den sista tiden har jag funderat över en sak som kan te sig rätt radikal eller märklig till och med. Det började egentligen som en fråga som löd: Vilken är den enda produkten som inte säljs till ett överpris? För att ta reda på svaret behöver vi bena ut ett antal saker.
Det första är att alla produkter vi arbetare tillverkar säljs till ett överpris. Det innebär att produkten säljs med vinst, vilket är ganska naturligt då företag generellt sätt finns för att skapa just vinst åt sina ägare.
Det andra vi måste bena ut är att vår arbetskraft är en produkt som vi säljer. Det kan te sig märkligt vid första anblick, men om du tänker på det så är det ju rätt självklart.

Svaret på gåtan om vilken produkt som aldrig säljs till överpris är nämligen arbete.
Historiskt sätt har arbetsgivarna (eller arbetsköparna som jag föredrar att säga) alltid försökt att pressa ner lönerna så mycket det går för att öka sina egna vinster. Eller ja, historiskt och historiskt, arbetsköparna kommer med stor sannolikhet inte vilja höja lönerna avsevärt nästa avtalsrörelse heller, men tack vare vår gemensamma lönekartell (facket) måste faktiskt arbetsköparna gå med på våra krav om höjda löner.
Men för att återgå till frågan jag har ställt mig så handlar den om hur lönebildning faktiskt fungerar, vilka krav som ställs på oss arbetare för att vi ska nå upp till rätt lönenivå. Det kan handla om utbildning, ålder, ansvar och så vidare.

Men borde vi inte egentligen ställa oss frågan: hur mycket vinst producerar vi varje dag? I takt med att industrin och samhället i stort
effektiviserar och automatiseras försvinner många enkla arbetsuppgifter och ersätts med mer tekniska. Dock hörs det allt oftare att vi i Sverige behöver fler enkla jobb (läs sämre betalda).Vem är det som tjänar på det?
Arbete är alltid sålt till ett underpris då det ligger i marknadens natur eftersom priset för arbetskraft endast är en utgift. Därför vill jag påminna alla om att när någon säger att vi har för höga löner eller för höga lönekrav så ska vi alltid fundera på vem som tjänar på det.
Jag tror att alla är medvetna om att ett fåtal personer i världen sitter på nästan alla pengar och lever i överflöd medan miljarder människor dagligen arbetar för sitt levebröd. Bespara mig utläggningar om att rika förtjänar att vara rika för att de har arbetat hårt, för då skulle alla vi i LO-kollektivet vara stenrika, nej rik blir du endast på andras hårda arbete och sparat kapital.