Vi vet alla om problemet

Nr 2/2021

Jag sitter i matsalen på jobbet och hör diskussioner, om hur det ser ut hemma hos en del av personalen när det gäller arbetsfördelning. De flesta verkar ha samma upplevelse, att det är kvinnorna som gör det mesta av arbetet i hushållen. Jag kan bara erkänna att det även var så under min uppväxt och att det troligen är så i viss utsträckning hemma hos mig nu med. Hur kommer det sig att det är så? När båda parter jobbar lika mycket, ska då inte båda hjälpas åt med hushållet och fördela arbetet där med?
Tankar börjar snurra i mitt huvud och jag känner på en gång att jag är en del av problemet. Jag börjar fundera över hur det var inför julafton och nyår och jag börjar fundera på hur pass orättvis arbetsfördelningen är vid andra större högtider. Det ska lagas mat, det gör oftast kvinnorna, det ska inhandlas, det gör oftast kvinnorna, det ska städas och fixas i hemmet och även det gör oftast kvinnorna.

Jag kommer sedan att tänka på andra högtider där det är i princip samma sak. Det finns självklart undantag från alla regler, men i detta fall är det
majoriteten som talar klarspråk, kvinnor tar störst ansvar i hemmen.
Jag blir lite fundersam på varför vi inte har kommit längre när det gäller jämställdheten i Sverige. Vi kan ju se att kvinnodominerade yrken fortfarande har sämre betalt än mansdominerade, vi kan se att de flesta som jobbar ofrivillig deltid är kvinnor. Vi kan se att de som har sämst pension är kvinnor, det är i stor utsträckning på grund av de saker jag nämnt men också för att kvinnor i större utsträckning är hemma med barnen. Varför de är hemma mer med barnen brukar bero på lite olika saker, oftast så vill de vara hemma mer med barnen än vad männen vill, men det är också så att männen ofta har mer välbetalda jobb och man gör då så att kvinnan är hemma för det drabbar inte ekonomin i hushållet lika hårt.

Det som är det härliga med detta, är att vi är de som kan ändra på detta. Genom att vi ställer krav på affärerna som vi handlar i om att heltid ska vara norm. Genom att vi ser till så att det inte finns oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsplatserna.
Åtgärdar vi dessa saker, så kommer troligen fler män vara hemma med barnen för det drabbar dem inte lika hårt ekonomiskt. Hur detta kan vara en ekonomisk fråga det förstår jag inte riktigt, men det är det som jag fått till mig.
Allt detta kommer att göra så att kvinnor får ett drägligare arbetsliv och en betydligt bättre pension. Det kommer öka jämställdheten mellan könen och vi kommer sakta men säkert kunna lyfta som samhälle. För det är inte meningen att det ena könet ska stå tillbaka för att det andra ska kunna klättra. Vi vet alla om problemet och det måste få ett slut.
Magnus Fagerholm,
tobaksarbetare på Skruf Snus