Andréas Frögren: – Vilka är vi, och vilka vill vi vara?

Nr 6/2018

I september är det val och oavsett vad man tycker om politiker och valfläsk så spelar valet en stor roll för hur det kommer att se ut på våra arbetsplatser. Livs stadgar binder inte oss till något politiskt parti, många medlemmar vill inte heller att vi ska vurma för något enskilt parti, och jag själv är i dagsläget inte medlem i något parti.
Vi har däremot gemensamt skapat en feministisk och socialistisk värdegrund för vårt förbund.
Värdegrunden innebär att det spelar ingen roll vem du är; gör du samma jobb som jag ska du ha samma lön och samma rättigheter och lika god arbetsmiljö som jag, helt fri från trakasserier och risken att bli utnyttjad.
Vi blir överrösta med åsikter, reklam och ren propaganda på sociala medier. Jag förstår att man kan tröttna, att man inte vet vem eller vad man ska tro på, att man känner att inget parti står helt och hållet för ens egna värderingar.
Som fackförening där vi ska se till allas lika rätt och värde, där ingen ska utnyttjas eller ställas mot någon annan, behöver vi ta ställning och ställa krav på politiker och makthavare.
Det finns inget parti som inte gjort mig besviken, inget parti som jag känner är enskilt lösningen på samhällets alla problem, men det finns avgörande skillnader mellan partiernas arbetsmarknadspolitik. Ta lagen om anställningsskydd (Las), det är en lag som de borgerliga partierna vill ändra eftersom de har en helt annan bild av vad som skapar framgång än vad vi som förbund har. ”Hungriga vargar jagar bäst” har det hetat från borgarna länge. Jag tror att en trygg människa presterar bättre, mår bättre och kan gå hem till sin familj utan att vara sönderstressad efter arbetet. Försvinner Las försvinner tryggheten, vi blir alla provanställda. Den som springer snabbast, inte säger emot, kan tänka sig sämre arbetsförhållanden, kommer att få behålla jobbet. Även om bilden kan kännas överdriven så tänk efter; hur många skulle anmäla att de kände sig trakasserade av en kollega om de samtidigt kände att de kunde bli av med jobbet? Är chansen till god arbetsmiljö eller risken för att bli utnyttjad större eller mindre utan Las?

Mer intressant än valfläsk är att se vad historien säger, för att ta reda på hur det kommer se ut i framtiden. Sök på nätet och läs hur det röstades i riksdagen. Nyligen röstades det igenom att återinföra skattereduktion för fackavgiften. De fyra borgerliga partierna avstod från att rösta, SD som ensamt parti röstade emot. Det är regeringen tillsammans med Vänsterpartiet som kommer driva våra frågor och försvara Las och den svenska modellen. Det är dags att vi tar ställning, dags att vi pratar politik med varandra, och dags att vi bestämmer vilka vi vill vara så att ingen behöver känna sig otrygg på sin arbetsplats.
Andréas Frögren, teamledare på pastafabriken Lantmännen Cerealia i Järna

Relaterade artiklar