Avsaknad av sprinkler bidrog till branden

Nr 3/2021

– Det finns många bidragande orsaker till att branden kunde sprida sig från en liten glödbrand till en totalskada på byggnaden, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ett halvår efter branden på Polarbröd i Älvsbyn i augusti 2020 är utredningen om orsaken till branden klar.
Det var brännbart material i en ugn som antändes, något som också hänt tidigare, men då har personalen upptäckt branden tidigt och kunnat släcka, skriver MSB.
Den här gången följde den lilla branden med transportbandet vidare in i bageriets olika delar. Tekniska lösningar som kunde ha upptäckt branden och släckt det brinnande materialet innan det kom ut ur ugnen saknades. Det ledde till att lokalen blev en enda stor brandcell på 9 000 kvadratmeter.
Enligt gällande bygglagstiftning ska brandsektioner som är större än 5 000 kvadratmeter ha sprinkler. Det saknades i bageriet i Älvsbyn, skriver MSB.
Ulf Bergholm betonar att det är viktigt att utreda en så omfattande brand så att andra kan lära av händelsen.
Bageriet har byggts till i etapper under många år. Utredningen visar på vikten av att se hela byggnaden vid förändringar, att lära av mindre tillbud och följa med i den tekniska utvecklingen kring olika tekniska brandskyddslösningar.

Att ha tekniska system som kan upptäcka även små bränder och släcka dem i ett tidigt skede är en lärdom. Speciellt behövs det i svåråtkomliga utrymmen som innehåller brännbart material. Här är installation av automatiska släcksystem en åtgärd som säkerställer att en brand kan släckas automatiskt utan att personalen behöver riskera något.
I ett pressmeddelande skriver företaget att man tar till sig av MSB:s slutsatser.
– Vi hade ett helautomatiskt brandlarm vilket är ett högre skydd än lagkraven och MSB:s utredning visar at vi hade ett brandskydd som uppfyllde alla krav. Brandskyddet har reviderats regelbundet och all personal utbildades kontinuerligt. Men det räckte inte i det här fallet, och man kan alltid göra mer, skriver företaget.
Direkt efter branden har Polarbröd gjort en översikt av alla produktionslinjer vid fabriken i Bredbyn.
Där har man kompletterat med flera brandposter och påbörjat en installation av sprinklers. Kameraövervakning ska också installeras efter ugnarna.
– Det viktigaste i hela denna tragiska händelse var att ingen kom till skada. De lagar och regler som ställs på brandsäkerhet i byggnad syftar i första hand till att skydda och rädda liv. Personalen som var på plats agerade föredömligt och utrymningen fungerade enligt plan, skriver företaget.

Relaterade artiklar