De fick 4 500 kronor i retroaktiv julklapp

Nr 2/2021

Inte nog med att alla kollektivanställda på Oatly fick en retroaktiv julklapp på 4 500 kronor. Dessutom fick alla ut mer än vad det centrala avtalet gav.

På Oatly i Landskrona fick alla som låg över 25 000 kronor en lönehöjning på 1 354 kronor i månaden och de som låg under höjdes på ett bräde till 25 000, vilket innebär en höjning på upp till 2 300.
– Vi har genomfört en bra lönerevision. Alla kollektivare har fått ut mer än vad det centrala avtalet gav. Särskilt roligt är att vi lyckades med en låglönesatsning, säger Fredrik Berg, ordförande i Livsklubben på Oatly.
Han är också en av åtta förtroendevalda (Team 8) som varit tjänstledig från jobbet för att under ett år ägna sig åt medlemsrekrytering och organisering inom projektet Medlemsnära.
På grund av pandemin förlängdes Livsmedelsavtalet, som skulle ha gått ut den sista mars förra året, till den 31 oktober. Retroaktiv ersättning för den uteblivna lönehöjningen under denna tid ville Livs ha, men lyckades inte uppnå det i avtalsrörelsen, bland annat för att företagen i Sverige drabbades olika hårt av den ekonomiska kris som pandemin orsakade.
Det blev upp till de lokala arbetsplatsklubbarna vid de företag som ändå gått bra – och de är många inom livsmedelsindustrin – att försöka få till det i efterhand.

Livsklubben på Oatly lyckades inte få full kompensation för den sex månader långa prolongeringen men fick vid lönerevisionen ändå till en engångssumma på 4 500 kronor som har betalats ut som en retroaktiv julklapp till alla.
– Den kom i sista sittningen. Vi försökte hela tiden hävda att vi borde få något retroaktivt. Vi har ändå slitit genom hela pandemin och företaget går bra. Sedan började vi förhandla fram och tillbaka. Till slut blev det en engångssumma. För företaget var det naturligtvis mer gynnsamt eftersom det inte hamnar i det löpande.
Oatly är ett exempel på att den lokala förhandlingen om lönepotten (lönerevisionen) kan bli en framgång som ger något utöver det centrala avtalet.
– Men det är klart att om inte Oatly hade gått som tåget hade vi inte fått igenom de här lönehöjningarna.
Personligen tror han att nyckeln till en lyckad lönerevision är att diskussionerna om högre lön och bättre villkor pågår under hela året. De måste finnas med hela tiden. Och självklart ska de anställda alltid försöka få en så stor del som möjligt av det värde som de varit med om att skapa.

Relaterade artiklar