Flerårigt avtal på 5,4 procent

Nr 11/2020

Efter tuffa förhandlingar kom parterna överens om ett nytt avtal på 29 månader som ger totalt 5,4 procent. Det är något bättre än vad Facken inom industrin, däribland Livs, förhandlade fram i förra avtalsrörelsen.
– Målet har varit att nå bästa möjliga löneökningstakt, inte högsta möjliga. Där tycker jag att vi landade i slutänden, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande.
Det är den första avtalsrörelsen för honom i hans roll som avtalsansvarig. Han konstaterar att denna avtalsrörelse är svår att recensera eftersom extraordinära omständigheter rått. Det är första gången som en avtalsrörelse skjutits upp som den gjorde i våras när avtalet förlängdes, det vill säga prolongerades, på grund av pandemin.
– Det har verkligen varit stentufft att få till ett avtal. Det har varit komplikationer som heter duga. Tyvärr har inte heller förhandlingsklimatet mellan oss och vår motpart varit det bästa. Dessutom ligger pandemin fortfarande och lurar i vassen.
Jolan Wennberg konstaterar att det inte är någon som jublar över det avtal som Facken inom industrin nu tecknat, att det gäller så väl arbetsgivarna som de fackliga organisationerna.
– De här förhandlingarna har skett under speciella omständigheter. Samtidigt ska man komma ihåg att det inte handlar om att en part ska vinna och en part ska förlora. Det är ingen fotbollsmatch. Det handlar om ett givande och tagande.

Redan tidigt stod det klart att Livs och Livsmedelsföretagen stod långt ifrån varandra.
– Vi var beredda att tillmötesgå arbetsgivarna ganska långt. Vi var beredda att ta en seriös diskussion om ett nytt bageriavtal riktat mot småbagerier. Vi var också beredda att ta en diskussion om hur vi kunde förändra utbildningarna gällande BAM och SAM. Men arbetsgivarna visade inget större intresse att erbjuda oss någonting i gengäld.

Den fråga som var viktigast för Livs som förbund var att få rätsida på lönerevisionen för att garantera att hela löneökningen går ut och att alla är garanterade en löneökning. På den punkten vägrade förbundet att vika ner sig och det gav resultat, berättar Jolan Wennberg
–Vi fick till en förändring trots de svårigheter som var under resan. Vi nådde inte hela vägen fram till det som vi krävde inledningsvis, men vi nådde en bit på vägen. Här vill jag rikta ett särskilt tack till de andra förbunden inom Facken inom industrin som stöttat oss.
Den nya modellen för lönerevision, som finns med i det avtal som Livs nu tecknat, innebär en individgaranti och sedan en stupstock om man inte kommer överens i förhandlingarna om den pott som blir kvar att fördela.

• Många hade velat se en retroaktiv löneökning för den tid som avtalet förlängts, det vill säga från den 1 april till den sista oktober. Varför finns inte detta med i det avtal som tecknats?
– Vi drev detta stenhårt. Vi hade det med in i det sista men lyckades inte få till det. En viss kompensation innebär det att avtalet är framtungt, att avtalet ger 3 procent från 1 november och 2,4 procent från 1 april 2022, svarar Jolan Wennberg.

Han påpekar att det i de 5,4 procenten ingår avsättning till deltidspension med 0,2 procent. En avsättning på 0,3 procent totalt ingår också för överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv som går under förkortningen ASL-paketet. Det handlar om inbetalning av avtalspension för de som är yngre än 25 år som han väljer att kalla för en ungdomssatsning.
– För att ASL-paketet ska blir verklighet krävs dock att alla LO-förbund respekterar det lönemärke som industrin nu satt. Det finns en klausul om detta. Gör förbunden inte det kommer denna överenskommelse att falla. I det läget går pengarna till löneökning. Det är inte helt okomplicerat.
Han är mycket nöjd med att de lyckades få med en låglönesatsning i avtalet vilket är ett krav i LO-samordningen. Den ligger på 0,1 procent och är riktad mot löner på under 26 100 kronor i månaden.
– Det här är återigen ett bevis för hur viktigt det varit att vi hållit ihop inom facken inom industrin och att vi höll ihop hela vägen. Det är jag väldigt stolt och tacksam för.

För att till exempel en låglönesatsning ska få avsedd effekt är det viktigt att lönerevisionen ute på arbetsplatserna fungerar fullt ut, betonar Jolan Wennberg. Det är en rättvisefråga ur många aspekter. (Se faktaruta)
– Vi är medvetna om den problematik som har varit, vilket avspeglades i våra avtalskrav och vi kommer att göra vad som krävs för att säkerställa att den nya modellen för lönerevisionen fungerar som det är tänkt.

Relaterade artiklar