Fortsatt stor brist trots yrkesutbildning

Nr 5/2020

Med stor mediauppmärksamhet har Arbetsförmedlingen ihop med utbildningsleverantören Astar och flera köttföretag skapat en utbildning till slaktare, styckare och charkarbetare som är mellan 20 veckor och 9 månader. Men den kommer inte att lösa den stora bristen på yrkesfolk.

På HK Scan i Kristianstad började det i februari 2019 med ett 80-tal sökande, varav 25 arbetslösa valdes ut efter testning och kartläggning. De fick teoretisk utbildning av Astar och praktisk upplärning till livsmedelsarbetare av slakteriet.
På sommaren fick de anställning vid slakteriet under tre månader, men hade då ännu inte börjat med styckning och slakt. Några blev kvar under hösten för att jobba med julproduktionen.
Efter sommaren utlystes en ny rekryteringsutbildning, nio månader lång, där det enligt marknadsföringsvideon sägs att ”du får lära dig ett riktigt hantverk, du blir skicklig på att ta fram de finaste köttdetaljerna såsom kotletter, karré och skinka”.
– Det är för mycket skönmålning, tycker Fidan Mehmeti, Livsklubbens ordförande på HK Scan i Kristianstad, som hellre skulle ha sett att eleverna fick en riktig lön medan de lärde upp sig till styckare och att denna lön trappades upp ju fler detaljer de lärde sig.
Som det är idag får styckar- och slaktar-eleverna aktivitetsstöd som för en ungdom, som är under 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa, ger 3 500 kronor i månaden.Uppfyller personen a-kassevillkoren är det 80 procent av tidigare lön.
– Det är alldeles för lite för att stå vid en styckningslinje. Det gör ont i mitt fackliga hjärta när jag ser dem slita för det. Många av eleverna har också hoppat av, säger Fidan Mehmeti.
Han har svårt att förstå vad utbildningsföretaget Astar egentligen tillför eftersom det är HK Scan som står för både handledare, råvara och lokal.
– Varje år tar vi in ett hundratal sommarjobbare. Det vore bättre om företaget valde ut några av dem och lät dem gå internutbildning till styckare eller slaktare. Det var så jag lärde mig själv en gång i tiden.

Michelle Björklund, som jobbar på HR-avdelningen på HK Scan i Kristianstad, är nöjd med utbildningen som de skapat tillsammans med Arbetsförmedlingen och Astar.
Hon håller med om att det har varit ett antal avhopp, men till sommaren kommer 20 personer som gått utbildningen få en anställning som styckare eller slaktare. Det var också målet.

• Varför har ni inte styckar- och slaktarutbildning i egen regi?
– Det har vi haft tidigare, men intresset har varit lågt och när det finns många arbetslösa som vill ha jobb och vi har ett brist-yrke hos oss, så tyckte vi att en arbetsmarknadsutbildning vore bra.
Jonas Åström, enhetschef på Astar, säger som svar på kritiken att det egna företaget tillför mycket.
– Teoridelen står vi för. Vi ger undervisning i livsmedelskunskap, hygien, djurhållning, skyddsutrustning och arbetsmiljö. Våra lärare följer också med eleverna när de är ute och praktiserar och gör upp en individuell studieplan med var och en.

Upphandlingen av Astarutbildningen görs nationellt. Jan Andersson på Arbetsförmedlingen menar att synpunkterna på ersättningsnivåerna – antingen 3 500 kronor i månaden eller 80 procent i a-kassa – är missriktade eftersom nivåerna bestäms genom politiska beslut. (Det är så arbetsmarknadsutbildningen ser ut.)
Jan Andersson är också ordförande i det nationella branschrådet och kontaktperson i projektet Mer mat – fler jobb. Se faktarutorna.
– Målet med den utbildning som vi upphandlar är inte att eleverna ska bli fullärda styckare eller slaktare. Det tar mycket längre tid. Det är en inledande basutbildning.
Sedan ett år tillbaka är Astar ensam utförare av dessa rekryteringsutbildningar och avtalet löper ut sista mars 2021.
Det finns Astarutbildningar vid flera slakterier i landet. Men resultatet blir inte mer än ett mycket litet antal nyutbildade styckare och slaktare.
På Skövde slakteri finns en Astarutbildning på 20 veckor som började i januari. Det är fyra personer som ska bli slaktare.
– Vi började med ett tiotal arbetslösa men de flesta droppade snabbt av, säger Stefan Kylén, företagets vd.
Utifrån de förutsättningar som finns är han ändå nöjd med utbildningen men han skulle vilja se en mer kraftfull satsning som ger riktiga yrkeskunskaper och framtidstro inom branschen.

På KLS Ugglarps i Kalmar går åtta personer en sex månader lång utbildning till grisstyckare. Brian Pedersen, produktionschef, säger att man också planerade en utbildning till nötstyckare men att rekryteringen kom av sig på grund coronautbrottet.
Vid slakteriet finns ett stort antal polska styckare som pendlar mellan länderna. Under påsken stannade de flesta av dem kvar i Sverige, berättar Brian Pedersen.
– Vi vill minska vårt beroende av inhyrda styckare, säger han.
Även vid det lilla slakteriet Norrbottensgården i Luleå har man haft en Astarutbildning och enligt Livsklubbens ordförande Jan Nilsson är det möjligt att det blir en ny, för två arbetslösa har varit på besök och tittat.
– Det är bra att de får en inblick i jobbet, för det är tungt och slitigt, säger han.

Relaterade artiklar