Kongressen i Örebro blir av som planerat

Nr 9/2021

Livs kommer att kunna hålla sin kongress i Örebro den 22 till den 26 oktober som planerat, men den kommer att bli coronaanpassad, säger Solweig Larsson, förbundets tredje ordförande.
En lämplig kongresshall, Conventum som är både rymlig och i flera våningar, har bokats.
– Trots det är det tyvärr inte möjligt att bjuda in några gäster till kongressen och det beror på att restriktionerna sätter en gräns på 300 personer, förklarar hon.

Till slutet av oktober hoppas hon att alla ombuden ska ha blivit vaccinerade, om inte med båda sprutorna, så åtminstone med första.
Utbildningarna av kongressombuden kommer att hållas i september och det kommer kunna genomföras fysiskt utifrån bedömningen av pandemiläget.
– Vår planering utgår hela tiden från att de ska genomföras coronasäkert.

• Vilken fråga anser du är den stora på denna kongress?
– För mig är det framtiden. Den omställning som vi gjort med den medlemsnära facklig verksamheten är nödvändig och vi har kommit en bra bit på väg. Vi måste hitta effektiva sätt att rekrytera och behålla medlemmar. Det är a och o för oss om vi ska överleva som facklig organisation.

Majoriteten av medlemmarna finns på arbetsplatser med fackklubb och där det finns klubb upplever medlemmarna att facket är närvarande men det går att göra mer och det är nödvändigt om vi ska behålla medlemmarna.
– Vi måste även fortsätta utveckla våra arbetssätt när det gäller att vara närvarande på arbetsplatser utan klubb, säger hon.

• Blir det någon kongressfest denna gång?
– Ja, det blir det, men den kommer att bli lite annorlunda. Förbättras pandemiläget kan vi tänka om, men för närvarande får det till exempel vara max åtta personer vid ett bord. Det är sådana saker vi måste ta hänsyn till.