Nytt fågelslakteri tveksamt till avtal

Nr 4 2012

”Man måste skilja på vad som lagen kräver och vad fackförbunden kräver”

Som mest har ett 20-tal per­soner, varav några med­lemmar i Livs, arbetat på fågelslakteriet i Håkan­torp som gick i konkurs förra året. Det har nu tagits i bruk av det litauiska före­taget Agrokonsulta Group. Livs har gjort en framställan om att teckna kollektiv­av­tal.
– Vi har kallat Agrokonsulta Group till förhandling. Vi försöker hitta ett datum i slutet av mars. Vi är angelägna om att förklara för företaget hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi har skickat det svenska kollektivavtalet till dem. För att underlätta har vi också gett en information på engelska, säger Kajsa-Liza Axdorff, Livs lokal­ombudsman i Region Väst.

Skyldiga att förhandla
Agrokonsulta Group är enligt lag skyldiga att komma till förhandling.
– Som det är just nu har företaget inte avtal och så kan det inte fortsätta. Vi har medlemmar på företaget och vi kommer självklart att kräva kollektivavtal. Det handlar också om deras försäkringar. Detta är något som våra medlemmar har rätt till, förklarar Kajsa-Liza Ax­dorff och fortsätter:
– Vilken nationalitet de anställda har spelar ingen roll, de kan vara svenskar, letter eller litauer. Det är likafullt det svenska kollektivavtalet som gäller i Sverige. Vi kommer att kräva att hängavtal tecknas med de lagliga medel som vi har till vårt förfogande.
Eftersom det är frågan om en stadigvarande verksamhet anser Livs att det i detta fall inte finns någon problematik kring EU:s utstationeringsdirektiv eller tjän­stedirektiv. Det här är verksamhet som ska bedrivas under lång tid framöver.

Livs kräver avtal
Livs kommer att kräva att samtliga företag som verkar inom hanteringen av slakten tecknar hängavtal. Det gäller också bemanningsföretag.
Agrokonsulta Group har sitt huvudkontor i Vilnius i Litauen. Företagets vd, Romualdas Dudutis, säger att man inte har för avsikt att direktanställa produktionspersonal i Håkantorp.
– För oss är det här delvis en ny verksamhet. I de baltiska länderna har vi jobbat med att sälja utrustning och tekniska lösningar inom fågeluppfödning, slakt och destruktion (av köttavfall, red anm). Vi har jobbat med att transportera djur, hämta dem, städa och rengöra stallar. Det är ett krävande arbete och de som utför detta måste vara flexibla, säger Romualdas Dudutis.

Kommer att följa lagen
• Livs kräver svenskt kollektivavtal? Hur ställer ni er till det?
– Vi kommer självklart att följa svenska lagar. Vi har ingen tidigare erfarenhet av att bedriva verksamhet i Sverige. Jag vill inte kommunicera fel sak. Det här får vi tala med vår jurist om och så får vi titta närmare på vad som gäller i Sverige. Men man måste skilja på vad som lagen kräver och vad fackförbunden kräver.
Agrokonsulta Group har kontakter med holländska, danska och italienska maskintillverkare inom fågel­uppfödning, slakt och destruktion.
– Det är de marknadsledande företagen på området. De har nya effektiva lösningar som vi vill använda oss av. Man ska komma ihåg att det här är en verksamhet med liten vinstmarginal och det företag (Svenskt fågelkött) som bedrev slakten innan oss lyckades inte få tillräcklig lönsamhet. Det gick i konkurs. Vi måste göra det på ett nytt och mer effektivt sätt.
• Kommer ni att använda er av stora, internationella bemanningsföretag som Manpower?
– Nej, det kommer att bli mindre bemanningsföretag som har erfarenhet av den här typen av arbete inom EU. Problemet med de stora är att de är så reglerade. Vi vill ha en arbetskraft som är mer flexibel så att den kan göra många olika arbeten, både i stallar, rengörning, transporter och slakt. Jag vill att det ska bli ett lagarbete, mer som i Japan än som i USA.
Det är mot bönderna Agrokonsulta Group ska jobba, de är deras leverantörer. Målsättningen är att ge dem ”full service”, alltså både utrustning, hämtning av djur och rengörning. Antingen slaktas hönsen och används som livsmedel eller så destrueras de.