Skyddsombudet på HK Scan slår larm

Nr 12/2020

Illustration: Anna-Lena Lindqvist

Bullens konservburkslinje har flyttats till HK Scans korvpack i Linköping. Det är ett gammalt löpande band som skapar arbetsmiljöproblem, menar skyddsombudet Roger Edblom, som lämnat in en 6,6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

”Trängseln som den nya produktionen har tillfört skapar redan nu allvarliga tillbud, och vår produktion kommer bara att öka fram emot jul, med ännu mer trängsel, ökad psykisk stress för många av mina arbetskamrater samt ökning av skador och tillbud i produktionen. Det är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt.”
Så skriver Roger Edblom i sin anmälan som gjordes den 23 oktober och som innehåller 13 bilagor samt en sammanfattning av tidigare anmälningar om åtgärder. Den äldsta går två år tillbaka. Då ville han att företaget skulle ordna en första hjälpen-utbildning med hjärt- och lungräddning för hela charkpersonalen och avslutade med frågan: ”När tänker företaget genomföra utbildningen?”
– Som skyddsombud kan jag inte bara se på. Jag är tvungen att agera, förklarar han.
Att han är engagerad i skyddsarbetet framgår av den dokumentation som han bifogat. Förutom bullermätning, säkerhetsdatablad, enkätundersökning är det ett protokoll där risker i arbetsmiljön identifieras, analyseras och diskuteras.
– Ja, jag har hunnit samla på mig ett tag. Jag hade hoppats att det skulle gå att lösa utan att blanda in myndigheterna. Alla 6,6a-anmälningar gäller fortfarande, betonar han.

• Problemet är trängsel, stress och oro?
– Det som hänt är att HK Scan flyttat produktion från andra anläggningar till oss i Linköping. Arbetsgivaren har ökat kraven på oss men inte tillfört tillräckligt med resurser. De löser problemen med att tillföra bemanningspersonal. I korvpacken har vi ett stort antal inhyrda varje dag.

• Vad är det för produktion?
– Det är en konservlinje som packar Bullens korv. Det är helt osannolikt. Linjen är i princip skrotfärdig, ett gammalt löpandeband som går så dåligt att inhyrda måste stå bredvid och rätta till fel. Innan linjen kom till oss stod den i 15 år i Kristianstad och innan dess i Skara.

Här kommer ett exempel på den risk–analys som gjordes enligt protokollet inför flytten av den gamla konservburkslinjen.
Den 7 maj: Identifikation av risk. Titta i burk, ergonomi, operatören står och tittar i varje burk efter läggare för att kontrollera antal och möjligtvis trasig korv. Risk för rygg och nacksmärta, felbelastning. Problem med yrsel. Detta upplever operatörerna i Kristianstad. Åtgärd. Använd checkvåg och visionssystem för att kontrollera. Checkvåg finns.
Den 22 juni: Tester med Teltek för checkvågen innan vecka 42.
Den 13 juli: Svaret är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt. 16 000 gånger per dag. 80 000 gånger i veckan ska personalen stå och sträcka på nacken för att titta ner i varje enskild konservburk för att kontrollera att den gamla läggaren gjort rätt/att personen vid läggaren hunnit korrigera felet som läggaren gjort och stoppat i 8 korvar i varje burk. Detta är inte värdigt. Checkvåg och visionssystem tar bort problemet helt. Vem från företaget är ansvarig?

Bullens konservlinje flyttades i september efter semestrarna. Som skyddsombud var Roger Edblom med i projektgruppen och pekade då ut risker i korvpacken som han ville få åtgärdade.
Under de tre första veckorna i oktober 2020 hade de i korvpacken 6 skador, 17 tillbud och 10 riskobservationer, skriver Roger Edblom i sin bifogade sammanfattning.
”Många av mina arbetskamrater är så stressade att man inte orkar rapportera in skador och tillbud samt att man tycker att ’det händer ju ändå ingenting’.”
Förutom buller, trängsel och stress är det ensamarbete. Brister i ergonomi, dåligt fungerande ståplattformar. Tunga lyft, trucktrafik och risk för påkörning. Brister i riskbedömning av nya kemikalier, utebliven riskbedömning av bläck som används i skrivare. En olycka där en person fått bläcket i ögat. Idag har personen nedsatt syn.

Det är ökat buller när ny maskin installerats. Bullermätning gjort av företagshälsovården den 5 oktober visar på röda värden på ett flertal arbetspositioner. Som lösning på problemet föreslås hörselskydd.
– Jag kan inte acceptera det, säger Roger Edblom. Det finns mycket forskning som visar hur skadligt buller är och i föreskrifterna står att om det är möjligt att bygga bort ska man göra det och det har inte gjorts.
Som skyddsombud kan han inte acceptera att folk mår dåligt eller skadar sig. Han vill att Scan ska göra rätt, göra riskanalyser och åtgärda felen i korvpacken, så att de får slut på eländet.

Det är ett stort material med dokumentation av uteblivna och inte åtgärdade riskbedömningar som han lämnat in till Arbetsmiljöverket och han har ännu inte fått något svar.
– Jag har haft diskussioner med företaget om allt det här. Nu får myndigheten avgöra vem som har rätt, säger han.

Relaterade artiklar