Cloettas slovakiska fabrik får stödmiljoner

Nr 5/2012

Informationschefen: ”Det är inte därför vi flyttar produktionen”

Cloetta har beviljats en tillfällig skatterabatt på 90 miljoner kronor under tio år av den slovakiska staten för att producera bland annat Läkerol på fabriken i Levice i Slovakien. Därtill kommer ett statligt stöd på 20 miljoner kronor till själva bygget av fabriken.
Det har förekommit en hel del spekulationer bakom orsakerna till nedläggningen av Läkerolfabriken i Gävle och flytten av produktion till Slovakien. När Mål & Medel undersöker saken visar det sig att det handlar om olika stöd på totalt 110 miljoner kronor.
Jacob Broberg, Cloettas informations­chef, säger att företaget inte alls försökt dölja detta. Skatterabatten på 90 miljoner är med i prospektet som låg till grund för fusionen mellan Cloetta och Leaf.
– Det framgår om man läser. Jag vill betona att skatterabatten inte ligger till grund för den ekonomiska beräkning som ledde fram till beslutet om att flytta produktionen från Gävle till Levice och till Ljungsbro. Den var frånräknad från vårt ”business case”.
Stödet till själva byggandet av fabriken var före Jacob Brobergs tid. Det visar sig att det i samband med bygget utgick ett bidrag från den slovakiska staten på sammanlagt 20 miljoner till utbildningsinsatser och skapandet av nya jobb.
– Villkoren för dessa stöd är avklarade. De har ingen betydelse idag för våra planer framåt, understryker Jacob Broberg.
• Var det frågan om EU-bidrag?
– Det vet jag inte. Men självfallet måste den här typen av stöd ha ett EU-godkännande.
Saken är den att statliga stöd för att hjälpa lokala branscher eller enskilda företag är känsliga saker eftersom de kan ge en orättvis fördel gentemot företag i andra EU-länder.
Att koncentrera produktionen inom Cloetta till den stora fabriken i Levice i Slovakien kommer att ge företaget skalfördelar. Den är centralt placerad och nära tillväxtmarknader.
Att dra nytta av detta är enligt Jacob Broberg huvudmotivet bakom nedläggningen av Gävlefabriken och de andra fabrikerna: den i Alingsås (Karamellpojkarna), den i Finland (Aura) och den redan nedlagda i Danmark (Slagelse).
– Vi behåller ju faktiskt en fabrik i Sverige, den i Ljungsbro. Det är dit vi flyttar Ahlgrens bilar. Det blir en av våra stora fabriker. Det tycker jag har kommit bort i debatten, säger Jacob Broberg.
Det var under åren 2006-2008 som Leaf lät bygga fabriken i Slovakien. Leaf ägdes då av de två riskkapitalbolagen CVC Capital och Nordic Capital som köpte upp ett stort antal godistillverkare i Europa. Totalt ägde Leaf 16 fabriker som alla var relativt små.
Tanken var att behålla varumärkena men flytta produktionen från de små fabrikerna till den centralt placerade för att på det sättet minska styckkostnaderna.
Den som ledde byggprojektet lokalt i Slovakien på den tiden var Jan Norman som sitter i styrelsen för Svenska handelskammaren och har en slovakiskt registrerad firma som heter JN Project.
Denna slovakiska firma har specialiserat sig på att ordna det praktiska kring byggnation av nya fabriker för svenska och i viss mån finska företag som vill etablera sig i Östeuropa.
– Det handlar inte främst om utflyttning av produktion från Sverige utan om företag som vill expandera, säger Jan Norman.