Stämpling återinförs för arbetare på Arla

Nr 11/2019

Arla Foods gick i bräschen när stämpling för 10 år sedan avskaffades för såväl arbetare som tjänstemän i Sverige. Nu ska företaget återinföra stämpling men bara för de kollektivanställda. Det här upplevs som djupt orättvist och från fackligt håll är man mycket kritisk.

– När vi avskaffade stämplingen blev vi ett bättre Arla, vi behandlade folk jämlikt och litade lika mycket på tjänstemän och kollektivanställda, säger Mikael Larsson, Livs koncernfackliga ordförande på Arla Foods i Sverige, och fortsätter:
– Att nu tvinga kollektivanställda att börja stämpla igen det är att gå tillbaka i tiden. Det är att återinföra ett föråldrat arbetssätt som dessutom diskriminerar anställda i företaget.
Det som gällt de senaste 10 åren är en form av självadministration som byggt på att varje individ rapporterat in sina tider som attesterats av närmsta chef. Det har varit gängse för alla anställda på Arlas anläggningar i Sverige.
– Vi har varit stolta över detta, säger Mikael Larsson.
Det väckte därför mycket upprörda känslor när företaget meddelade att de ville införa stämpling för arbetare men inte för tjänstemän.
– Våra medlemmar är inte arga över att behöva stämpla, det är ett knapptryck mer. Det de blir fly förbannade på är att Arla gör skillnad på anställda och anställda.

Bakgrunden till beslutet är att Arla Foods centralt beslutat att köpa in ett nytt system för tidsrapportering som ska gälla för alla anställda oavsett vilket land de jobbar i.
Sverige har utsetts som pilotland och blir först med att införa systemet.
– Vi skulle inom ramen för det nya systemet kunna fortsätta att tidsrapportera som vi gjort tidigare men det vill inte Arla gå med på. Det är bara tjänstemännen som får fortsätta med detta och det var då vi ilsknade till. Vi har inga problem att stämpla, men då får de se till att alla gör det, säger Mikael Larsson och fortsätter:
– Vi har skrivningar i vår likabehandlingsplan, att medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, att arbetsförhållandena ska vara lika, psykosocialt ska det vara lika, anställningsvillkor ska vara lika, och så gör man detta.

• Hur motiverar företaget beslutet?
– Den motivering vi fått är att Arla vill följa etablerad praxis på arbetsmarknaden. Med andra ord har de ingen bra förklaring. Det vi anar som bakomliggande orsak är att de vill hålla de kollektivanställda kort.
Han berättar att ledningen sagt att det inte går att jämföra kollektivanställda och tjänstemän i alla lägen.
– Det är sant, vi har olika kollektivavtal, men vad har det med stämpling att göra? En arbetsgivare ska behandla folk lika, ha samma tillit och inte misstänkliggöra.

• Har det varit något problem med att ni inte stämplat?
– Det finns problem med allting men det vettiga vore då att lösa problemet istället för att avskaffa ett fungerande system. Dessutom kan vi som är kollektivanställda inte utebli eller komma försent. Det får direkt kännbara konsekvenser. Vi är fruktansvärt besvikna på företagets agerande.
Det är cirka 2 000 kollektivanställda som nu måste börja stämpla igen. Fackligt har de inte kunnat stoppa detta. Förhandlingen avslutades i oenighet den 27 augusti.
– Det är bara att bita i det sura äpplet. Men vi vill inte att det ska passera obemärkt, vi vill att det ska bli känt att Arla väljer att behandla tjänstemän och arbetare olika, att företaget bryter mot sin egen policy om likabehandling, säger Mikael Larsson och tillägger:
– Det bör påpekas också att det är mängder av tjänstemän som är på vår sida i det här fallet och tycker precis som vi att det är urbota korkat att gå tillbaka till ett förlegat system.

Relaterade artiklar