Truckförare riskerar tidiga nacksmärtor

Nr 10/2018

En ny studie har kartlagt truckförarnas arbetsmiljö. Den visar en förhöjd risk för att drabbas av nacksmärtor redan efter ett till två år.

49 procent av truckförarna har haft smärta från nacken och 69 procent smärta från skuldran under det senaste året. Det visar en studie som Charlotte Wåhlin, ergonom på arbets- och miljömedicin i Linköping, har gjort tillsammans med en forskargrupp. En orsak till besvären är de ensidiga arbetsställningarna.
– Vi har mätt och kommit fram till att en truckförare roterar huvudet i snitt 222 gånger per timme. Arbetstagaren håller ofta huvudet i roterat ytterläge, en krävande position för nacken. Vi har följt arbetet och med olika utrustningar mätt belastning och filmat, säger Charlotte Wåhlin.

Problemet är att truckförarna backar mycket och kör i sidled. Man kör sällan framlänges då sikten är skymd. Om man kör i kylrum kan det vara ytterligare ett riskmoment.
Charlotte Wåhlin uppmanar arbetsgivarna att göra nya riskbedömningar tillsammans med skyddsombud och företagshälsovård.
– Det behövs ett samarbete för att komma till rätta med riskerna.
Charlotte Wåhlin betonar att företagshälsovårdens ergonom är en nyckelperson. Truckförare är ett yrke som det behövs riktas mer fokus på. I Sverige arbetar cirka 150 000 personer som truckförare. Inom livsmedelsindustrin är det en stor yrkesgrupp.
– Att köra truck i ett livsmedelslager kan vara en extra utmaning.

• Vilka åtgärder bör vidtas?
– Vad man behöver tänka på är att hålla koll på stressen, hur mycket varor man ska flytta eller plocka under en dag, säger Charlotte Wåhlin.
Som ett problem nämner hon prestationsbaserade lönesystem där truckförare ska plocka en viss mängd varor. Vid upphandling av truckar ska man se hur de är utformade, om det finns möjlighet till varierande arbetsställningar.
– Det är viktigt med pauser och ett hållbart arbetstempo. Arbetsuppgifterna kan behöva varieras och det är väsentligt att man ställer in stolen rätt.
Hon tror att det behövs ett större engagemang för att komma tillrätta med truckförarnas arbetsmiljörisker.
– Vi behöver också goda exempel.
Gunnar Brulin

Relaterade artiklar