Tvist om felaktiga löner

Nr 2/2012

Livs hävdar att Arla brutit mot lagen och kollektivavtalet

Många anställda inom Arla Foods har fått felaktiga löner. Det nya lönehanterings­programmet har inte fungerat. Livs hävdar att företaget brutit mot både kvittningslagen och kollektivavtalet och kräver skadestånd. Lokala förhandlingar har hållits utan att parterna kunnat komma överens och nu pågår centrala förhandlingar.

Det nya lönehanterings­program­­met, SAP, som Arla Food införde i Danmark 2008, har varit föremål för facklig kritik ända från första början.
– Våra danska kollegor informerade oss tidigt om problemen med det nya systemet, berättar Håkan Gillström, koncernfackets ordförande, som jobbar på Arla Foods i Linköping.

Problem var kända
Trots att systemet inte fungerat tillfredsställande i Danmark så infördes det på anläggningen i Kallhäll först och därefter på Arla Foods samtliga anläggningar i Sverige.
– Det nya systemet infördes trots att problemen som upptäcktes i Kallhäll inte blivit lösta. Det handlade om cirka 400 fel som fanns kvar när projektet som föregick utrullningen stängdes och som inte rättats till, säger Håkan Gillström.
Livs protesterade mot detta och ledningen avsatte pengar för att rätta till problemen. Det visade sig dock vara mycket svårt att få tag på personer med rätt kompetens som klarade av att göra de ändringar som krävdes för att lönerna skulle bli korrekta. Det ledde till att felaktiga löner fortsatte att betalas ut.
– Det som vållat problem är att programmet inte varit anpassat till våra kollektivavtal utan är ett standardprogram.
Håkan Gillström berättar att företaget inte har kunnat hantera semestern i systemet på annat sätt än att kvotsemester uppstått. Dessutom har företaget inte lämnat information om arbetstidskontot i tid. Facket har haft kontinuerliga möten med företagsledningen angående problemen.
– Vi är fortfarande inte säkra på att det är rätt lön som betalas ut. Det har genomgående varit svårt att tyda lönespecifikationerna. Det har också varit olika mycket fel på olika driftplatser beroende på hur mycket de lokala löneadministratörerna klarat av att reda ut.

Lokala förhandlingar
Problemen med löneutbetalningarna har resulterat i lokala förhandlingar på samtliga 13 anläggningar. Livs hävdar att arbetsgivaren brutit mot såväl kvittningslagen som mot kollek­tiv­avtalet. Parterna har inte kunnat komma överens lokalt så nu är det central förhandlingar som gäller, den senaste sittningen var den 26 januari.
Inför det mötet gick fackliga företrädare igenom samtliga lönespecifikationer för 1800 medlemmar från februari 2010 till september 2011. Ett digert jobb för alla inblandade.
– Vi har hittat väldigt mycket fel, berättar Håkan Gillström.
Trots problemen fortsätter Arla Foods införandet av det nya lönehanteringsprogrammet i England.
– Där har det inte heller fungerat tillfredsställande, säger han.
Frågan är varför så lite gjorts för att få ordning på det nya programmet.
– Ledningen har varit medveten om problemen men inte riktigt tagit dem på allvar. Nu har vi genom att kontrollera lönespecifikationerna kunnat visa svart på vitt hur illa det ser ut.
•Vad hoppas ni på?
– Att felen i systemet rättas till så att avtalet följs och alla får rätt lön i rätt tid. Det har varit företagets ambition men det har man misslyckats med gång på gång på grund av att man inte lyssnat på våra synpunkter.

Kan vara fler fel
Det är många medlemmar som hört av sig och varit oroliga över konstiga löneuppgifter. Han befarar att det kan handla om betydligt fler fel än de som nu kartlagts. Facket har inte kollat utbetalningarna fram till idag, bara fram till september 2011. Om det kommer att bli ytterligare kontroller beror på vad man kommer överens om i förhandlingarna.
• Vad hade hänt om inte Livs hade slagit larm?
– Då tror jag inte att något hade gjorts. Ledningen verkar tro att de kan göra hur de vill. Om någon får för mycket lön begär de snabbt tillbaka pengarna men är inte lika snabba om man betalat ut för lite i lön.