”Vi skulle få väldigt tysta arbetsplatser”

Nr 7-8/2020

Las-utredningen hör enligt en samlad fackföreningsrörelse hemma i papperskorgen. Även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har gett utredningen underkänt, då hon inte anser att kravet på balans mellan parterna uppfyllts.

Det var den 1 juni som utredaren Gudmund Toijer överlämnade den offentliga utredningen (SOU 2020:30) Moderniserad arbetsrätt till regeringen. Den är ett led i januariöverenskommelsen och punkt 20 som handlar om arbetsrätten och hur den ska moderniseras för att tillfredsställa Liberalerna och Centern.
Eva Guovelin, Livs förbundsordförande, säger liksom samtliga fackliga ledare, att hon helst sett att denna utredning inte kommit till stånd.
– För oss är det glasklart. Vi tycker att parterna ska hantera dessa frågor. Det är inget som politikerna ska lägga sig i.
Farhågorna inför den politiska inblandningen har besannats. De förändringar av arbetsrätten som föreslås i utredningen skulle få förödande konsekvenser för arbetsmarknaden, konstaterar Eva Guovelin.
– Det här skulle definitivt leda till att livsmedelsarbetarnas otrygghet skulle öka. Vi skulle få väldigt tysta arbetsplatser då ingen skulle våga föra fram kritik av rädsla att bli av med jobbet. Det leder till att företagen inte utvecklas. Det blir kontraproduktivt.
Som hon ser det kommer anställningstryggheten helt urholkas om förslagen skulle bli verklighet. Utredaren vill att arbetsgivaren ska få undanta fem personer vid uppsägning, idag är det två personer som gäller och då enbart för företag med högst tio anställda. Utredaren vill också att möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda, den som anser sig ha blivit av med jobbet på oriktig grund förlorar då sin lön tills frågan prövats i domstol. Idag är det tvärtom.
– Det har sagts att detta är 10–1 till arbetsgivarna och det instämmer jag i. Förslagen i denna utredning leder till att arbetsgivarnas makt ökar på bekostnad av anställningstryggheten.

Eva Guovelins förhoppning är att parterna, det vill säga LO, PTK och Svenskt Näringsliv, ska kunna komma överens om hur Las (Lagen om anställningsskydd) ska reformeras. För då ska regeringen lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag, enligt den skrivning som finns i Januariöverenskommelsen.
På LO-kongressen, som inleddes den 15 juni men som ajournerats till våren 2021, fattades beslut att motionerna som handlar om Las-frågan ska behandlas på ett extra insatt representantskap i augusti.
– Därefter kan vi fortsätta de förhandlingar om trygghet och omställning som pausades i vintras. Initiativet till förhandlingarna togs av LO och LO-förbunden.
Det som hänt sedan parterna pausade förhandlingarna är att tre arbetsgrupper utrett hur förändringar skulle kunna se ut inom tre områden: Las, en ny a-kassemodell samt omställning vid uppsägning. Avsikten är att bidra med underlag som leder till att parterna kan enas om en helhetslösning som tar ett bredare grepp.
– Vi får nu sätta oss in i de här utredningarna ordentligt och ta det vidare därifrån, säger Eva Guovelin.

Det kommer att bli en hektisk höst. En uttalad förhoppning är att parterna ska vara överens om en lösning den sista september.
Därefter drar avtalsrörelsen, som satts på paus på grund av coronakrisen, igång igen. Samtidigt gick Las-utredningen ut på remiss den 16 juni och svaren ska vara inne senast den 26 oktober.
Eva Guovelin tillstår att det inte är helt okomplicerat rent tidsmässigt. Dessutom kommer förhandlingarna ske under hot om att utredningens förslag blir lag om parterna inte kommer överens.
– Ja, det är som att förhandla under pistolhot. Det har vi varit kritiska till hela resan. Det blir ingen bra grund för förhandlingsarbete.
Samtidigt har hon svårt att se att en socialdemokratiskt ledd regering skulle genomföra de försämringar i anställningstryggheten som utredningen föreslår.
– Då tycker jag att regeringen tappat sin kompass. Blir det verklighet av förslaget då har jag svårt att se att svensk fackföreningsrörelse skulle tiga still.