Individgaranti viktigt krav i avtalsrörelsen

Nr 1/2020

I avtalsrörelsen 2020 har Livs skjutit in sig på hur den framförhandlade löneökningen ska fördelas. Livs ställer krav på en individgaranti på 90 procent och lokal överenskommelse för fördelning av resten av potten annars blir det generellt utlägg.

Den 20 december växlade Livs och Livsmedelsföretagen krav. Flera av Livs krav är redan kända, de som förbundet driver tillsammans med Facken inom industrin och inom LO-samordningen. Men Livs driver också egna förbundsspecifika krav i avtalsrörelsen. Hit hör krav på hur lönen ska fördelas.
– Det är ett av våra viktigaste krav, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige.
Bakgrunden är ett utbrett missnöje med hur företag inom Livs avtalsområde hanterar pottfördelningen. Därför kräver Livs både en individgaranti på 90 procent samt ett generellt utlägg på återstående 10 procent om de inte kommer överens lokalt
– Många klubbar har haft svårigheter att komma överens med sina arbetsgivare om fördelningen. Många arbetsgivare har agerat som att pottfördelning är en informationsfråga och inte en förhandlingsfråga.

Fördelningsproblematiken har också lyfts fram i avtalsmotionerna. Såväl Livs förhandlingsdelegationer som Livs förbundsstyrelse vill se en lösning.
– Som vi ser det är individgaranti och generellt utlägg ett sätt att komma tillrätta med de problem som så många vittnar om ute på våra arbetsplatser. Vi vill att man ska förhandla lokalt men med nuvarande skrivning och den rådgivning som arbetsgivarna har erhållit har detta inte fungerat. Vi behöver ändra på det.
Livs är inte ensamma om att prioritera lönefördelningen i avtalsrörelsen. Även IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer har med krav på individgaranti. Det står klart efter att de samma dag som Livs växlat krav med sina motparter.
Jolan Wennberg, som nu tagit del av Livsmedelsföretagens krav, konstaterar att deras motpart har en helt annan syn på hur löneökningen ska fördelas.
– Livsmedelsföretagen vill att arbetsgivarna helt ska få bestämma över lönesättningen, att det inte ska handla om lokala överenskommelser. Det här är en fråga där vi står långt ifrån varandra, säger han och fortsätter:
– En annan fråga som skiljer oss är schemaläggningen. Vi vill ha en hårdare reglering medan Livsmedelsföretagen vill ha mindre reglering, och även öppna upp för nattarbete i avtalet utan krav på någon överenskommelse.
Jolan Wennberg konstaterar att Livs och Livsmedelsföretagen står långt ifrån varandra i en majoritet av frågorna.
– Men det är inget konstigt med det. Om vi idag den 20 december skulle vara överens, då hade jag blivit förvånad.

Bland Livs krav finns också en rad krav som förbundet driver tillsammans med Facken inom industrin och även krav som ingår i LO-samordningen, som vi tidigare skrivit om i Mål & Medel. Ett sådant gemensamt krav är en löneökning på 3 procent vilket motsvarar en löneökning på 863 kronor mer i månaden. Ett annat krav är ytterligare avsättning till systemen för arbetstidsförkortning/deltidspension som parterna träffat överenskommelse om tidigare. Övriga krav, se faktaruta.

•Vad händer härnäst?
– För vår del så återupptas förhandlingarna den 9 januari då vi har vår första sittning med Livsmedelsföretagen. Då kommer vi att vidareutveckla våra krav och de kommer att vidareutveckla sina krav, förklarar Jolan Wennberg och fortsätter:
– Därefter kommer vi att träffas fortlöpande. Vi har ett antal datum inbokade. Under tiden kommer förhandlingsdelegationen, närmast inbokade den 15 januari, vara uppdaterad om vad som händer och vid behov kallas in. Förbundsstyrelsen kommer också bli uppdaterad vid ordinarie möten. Sista månaden går opartiska ordföranden in för att medla i förhandlingarna.
Den sista mars löper avtalet ut. Om inte ett nytt avtal undertecknats då kan Livs varsla om konflikt men det är inte Jolan Wennbergs fokus.
– Vår målsättning är att hitta en överenskommelse innan den sista mars.

Relaterade artiklar