Arbetsmiljön i fokus på Kiviks Musteri

Nr 7-8/2020

Robert Buhre och Henrik Jonsson uppskattar att företaget investerar för framtiden trots nedgången under pandemin. Foto: Stefan Lindblom

Bilarna på parkeringen skvallrar om att Kiviks Musteri trots pågående pandemi har en hel del besökare den här junidagen. I butiken går kunder runt och väljer mellan olika sorters fruktdrycker medan andra läser om äpplen inne på utställningen. Kanske är det ett tecken på att vi närmar oss mer normala förhållanden efter vårens coronakris. Butiken, restaurangen och miljön med äppelodlingar fungerar som skyltfönster för det intilliggande musteriets varumärke.
Den gångna våren har inte varit lik någon annan på musteriet.
– Vi har varit permitterade på måndagar och fredagar. Nästa vecka också sedan är det slut på det hela, säger Henrik Jonsson, som är klubbens sekreterare och jobbar på glaslinjen.

Produktionen går inte för fullt. En del av personalen är korttidspermitterad. På den största avdelningen, ”Brick” med åtta tetra-linjer, körs fortfarande i treskift, men helgskiftet är borttaget tills vidare. Glaslinjen körs i tvåskift.
– Det är som ett pausläge just nu. De vanliga rutinerna gäller inte, säger Robert Buhre, klubbordförande på Kiviks Musteri och ungdomsansvarig i Livs.
De två stora produkterna Årets skörd och Herrgårdscider har stått sig under pandemin, eftersom de mest går till livsmedelsbutiker. Till Årets skörd används enbart svenska äpplen. Efterfrågan på produkter som riktar sig till restauranger, kaféer och kiosker har däremot störtdykt sedan pandemin bröt ut. Lagren har därför hunnit bli välfyllda med färdiga produkter i små förpackningar.
– Det är en bra kommunikation inom företaget så att vi vet vad som händer. Det har hjälpt mycket, för i början var det på gränsen till hysteriskt, säger Robert.
– Vi får bra information från cheferna varje vecka, tillägger Henrik.

Sjukfrånvaron på musteriet steg kraftigt i början av coronakrisen. Många var oroliga. En del var oroliga för att bli utsatta för smittan på jobbet medan andra stannade hemma för att de hade symtom. Policyn var två symtomfria dagar efter sjukdom.
– Då blev det mycket bollande med personal och problem med att få ihop scheman. Det har lugnat ner sig mycket sedan dess, precis som i samhället i stort, säger Robert.
Någon extrapersonal behövdes inte eftersom företaget hade satt igång med förberedelserna inför sommaren och högsäsongen. Nu är det mer vardag igen även om det är mindre att göra. Fokus har kunnat läggas på annat, förklarar Robert. Det handlar om att ta sig genom pandemin och planera för att det kommer en tid efter den.
– En hel del investeringar har kommit under den här tiden. Vi har också tittat mer på arbetsmiljön. Personalen har kunnat vara delaktig eftersom produktionen inte gått för fullt. Så det är inte bara att vi stängt ner och så är det bra med det.
En fråga som tagits upp är hur stressen ska kunna minskas under högsäsongen. Organisationen är slimmad vilket gör att ett högt stresspåslag är ett problem som kan förekomma under högsäsong.

Förutom Robert och Henrik består styrelsen av kassören Amer Balic, huvudskyddsombudet Johan Jönsson och Thomas Jacobsson. Antalet som jobbar i produktionen uppgår till 75. Majoriteten är medlemmar.
– Tre stycken medlemmar har tillkommit under våren, säger Robert.
De yngre är svårast att organisera, tycker Robert och Henrik.
– De förstår inte riktigt bredden av det. För många som kommer till oss är detta första eller andra arbetsplatsen. Då tänker man inte att ”här kommer jag vara i tio år”. Passar inte skorna så sticker jag till nästa jobb, litegrann så. Man engagerar sig inte i arbetsplatsen, arbetsmiljön eller vad det än är. Man ska vidare sedan, tänker man, säger Robert.

De som väljer att först enbart gå med i a-kassan brukar gå att motivera för ett medlemskap så småningom. I a-kassan har man som bekant bara en försäkring när man blir arbetslös. Medlemskapet ger mycket mer.
Kiviks Musteri laddar inför tiden efter pandemin. I ett pressmeddelande heter det att företaget, som är ett av bygdens största företag, vill bidra till en framtidstro för Österlen efter pandemin. Företaget har investerat i en ny produktionslinje för små tetror med sugrör. Den gör 9 000 två och en halv deciliters förpackningar i timmen jämfört med den gamlas 6 000 förpackningar.
– Produktionslinjen ska installeras till hösten. Vi har byggt ut med ett skepp för att få plats med två produktionslinjer. Där har vi alltså utrymme för en till, säger Thomas Jensen, vd för Kiviks Musteri.
En gammal wrap-maskin på glaslinjen ska bytas ut mot en ny. De stängda gränserna gör att den nya maskinen ännu står kvar i Italien eftersom installationen ska göras av ett internationellt team.
– Vi utvidgar också med en äppelodling till här i närheten. Träden har kommit nu. Men odlingen är ett gammalt beslut. Vi behöver en större kvantitet äpplen och specifika sorter, till exempel mer gravensteiner till must.

Coronakrisen har slagit hårt mot produktionen av produkter avsedda för restauranger, kaféer, hotell och besöksnäringen. I mars kompenserades tappet av hamstringseffekten. April var en försäljningsmässigt sämre månad, vilket var en kombination av pandemin och det för årstiden kalla vädret. I maj låg försäljningen på en mer normal nivå trots det kalla vädret.

Lego-produktionen av vin till Systembolaget står för ungefär en åttondel av företagets omsättning. Den produktionen har i stort legat på normala nivåer. Här handlar det om vin i bag-in-box och andra typer av pappförpackningar och om mousserande vin på glasflaska. Råvaran kommer från flera olika håll i världen.
Kiviks Musteri slår gärna ett slag för sina ”sommarjobbare” som är i full gång från det att äppelträden börjar blomma i maj. ”Sommarjobbarna” består av två miljoner bin som tillhör ett sextiotal bisamhällen som hyrts in från lokala biodlare.
Binas uppgift är att pollinera musteriets mer än 100 000 äppelträd. För att säkra att musteriet får frukt i framtiden samarbetar företaget med Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet kring forskning som rör nyttodjur i fruktodling.

Relaterade artiklar