”Det är vi som förbund som ska ta ställning”

Nr 9/2020

Illustration: Anna-Lena Lindqvist

Las-förhandlingarna är åter igång efter att ha varit pausade sedan årsskiftet. Omstarten är möjlig efter att frågan behandlats av såväl LO-kongressen som LO:s representantskap.

Samtliga förbund, förutom Pappers, deltar nu i förhandlingarna om trygghet och omställning där en översyn av lagen om anställningsskydd, las, ingår. Omstarten, som inleddes den 18 augusti, är resultatet av de motioner om las-frågan som LO-kongressen den 15 juni beslutat att hänskjuta till ett extrainsatt representantskap.
Las-motionerna, som bifallits av LO:s styrelse, fattade LO:s representantskap beslut om att ställa sig bakom den 14 augusti.
– Det var ett enigt beslut, ingen var emot säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.
Motionerna handlade om att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund i las. LO ska inte heller medverka till att de tvingande reglerna i las görs dispositiva inte ens genom centralt kollektivavtal.
Det som LO:s representantskap ställt sig bakom är också ett direktiv som ska vara utgångspunkt för förhandlingarna. LO:s avtalsråd, där samtliga förbund finns representerade, är förhandlingsdelegation. Resultatet kommer att läggas fram för beslut i LO:s styrelse. Sedan ska representantskapet ta ställning och där krävs 60 procents majoritet. Därefter är det upp till varje enskilt förbund att ta ställning.
– Det är vi som förbund som ska ta ställning till det slutgiltiga förhandlingsresultatet. Det är förbundsstyrelsen som fattar det beslutet, säger Eva Guovelin.

Efter alla turer som varit så välkomnar hon att förhandlingarna har kommit igång och att de förbund som hoppade av innan jul nu är med igen.
– Ska vi förhandla om frågor som är så grundläggande och viktiga för våra medlemmar då måste det finnas en bred uppslutning. Självklart är det så. Det känns bra att vi kan göra denna omstart och att vi säkerställt att det blir en bra process.
Hon sticker inte under stol med att förhandlingarna sker under pistolhot. Det är resultatet av januariavtalet där det står att las ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet. En statlig utredning har tillsatts och resultatet presenterades den 1 juni.
– Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Utredningen hör hemma i papperskorgen.
Där kan den hamna men då gäller det att parterna kommer överens. Om de inte når en överenskommelse så ska utredningens förslag, enligt januariavtalet, genomföras 2021.

Det kommer bli tufft av flera skäl. Det är mycket snabba ryck som gäller. Målsättningen är att parterna ska förhandla fram en överenskommelse till den sista september, för den 1 oktober drar avtalsrörelsen igång igen som varit pausad sedan i våras på grund av pandemin.
– Det är en extremt kort period vi har på oss nu, i synnerhet att ro hem den här typen av förhandlingar.
Samtidigt så understryker Eva Guovelin att det var LO som tog initiativ till förhandlingarna om trygghet och omställning för flera år sedan. Anställningstryggheten är obefintlig för många människor på arbetsmarknaden, särskilt inom vissa sektorer.
– Skulle las fungera bra fullt ut så skulle vi inte ha alla dessa osäkra anställningar på arbetsmarknaden. Som de visstidsanställningar som förekommer, många korta perioder och det är ett riktigt otyg när de staplas på varandra.

Eva Guovelin understryker att förhandlingarna handlar om mer än las. Det handlar om bättre möjligheter till omställning och om a-kassan. Det behövs för att möta de förändringar som är på gång på arbetsmarknaden, inte minst den omställning som kommer att krävas för att få ett mer hållbart samhälle.
– Då måste vi vara väl rustade. Det kommer att behövas både satsningar på kompetensutveckling för de som har jobb men även på omställning för de som drabbas av strukturomvandling och förlorar jobbet.

• Är det realistiskt att tro att det går att nå en överenskommelse som omfattar dessa frågor?
– Ja, annars skulle vi inte förhandla. Vi kan inte gå in i en förhandling med inställningen att det här kommer aldrig att gå. Sedan är det självklart ett givande och tagande.
malin klingzell-brulin

Relaterade artiklar