En spretig mix efter Findus

Nr 3/2020

Så här års är det lugnt och stilla på Findus gamla industriområde som tagits över av Foodhills. "Vid ärtskörden i juli kommer det att vara full rulle", berättar Bengt Persson. Foto: Stefan Lindblom

Findus lämnade ett stort tomrum efter sig i Bjuv. Även om andra företag flyttat in i en del av byggnaderna så är området ganska ödsligt. Mycket står tomt. Men det finns de som ser ljust på framtiden.
– I början efter beskedet om nedläggning var det jobbigt. Det blev så utdraget. Tråkigast var att tappa alla arbetskamrater, säger Håkan Nilsson som jobbade på Findus i 17 år.
Håkan arbetar fortfarandet med ärtproduktion, men nu på företaget Foodhills i Findus gamla lokaler i Bjuv. Ärtorna skördas, fryses och packas i 530-kilosförpackningar. Det mesta går på export. Foodhills AB bildades i slutet av 2016 i samband med nedläggningen av Findus och systerbolaget Foodhills Fastighet AB tog strax därefter över fastigheterna. Största ägare är fastighetskoncernen Backahill.
Så här under vintermånaderna håller Håkan, tillsammans med sex andra, på med planering av flöde, extrapersonal och lager inför årets ärtsäsong. Utvärdering och förändringsarbete tillhör också det som ska göras. Foodhills tar in mellan 40 och 50 personer extra under högsäsong, varav ett 10-tal jobbat heltid på Findus tidigare.
Alla maskiner fördes utomlands när Findus avvecklades. Foodhills köpte in nya maskiner för att kunna köra igång med ärtproduktion igen. Förutom ärtproduktion arbetar företaget med att utveckla framtidens mat.
– Vi tar forskningen till produkt, säger Bengt Persson, styrelseordförande i Foodhills AB.

Visionen att vara ett nationellt livsmedelscentrum, ett så kallat ”Food Valley” (matens Silicon Valley), finns kvar från Findus-tiden. Tanken är att företag, innovatörer och forskare ska mötas här för att utveckla nya livsmedel och en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion.
Bengt Persson visar en testbädd som är installerad och klar att användas. Med hjälp av anläggningen kan olika sorters grönsaksutsäde behandlas och utvecklas. Det handlar till exempel om spenat, ärtor, rödbetor och morot. Syftet är att minska behovet av besprutning ute i fält och utveckla miljövänliga och hållbara grönsaksfröer som samtidigt ger god avkastning. Testbädden ska bli ett eget bolag inom kort.
Förutom att driva ärtproduktion har Foodhills ett antal projekt på gång som ska utveckla livsmedel som produceras enligt kretsloppsprincipen. Det rör sig om projekt inom insektsodling till mat eller fiskföda, fiskodling och växthusodling.
I dag har bortåt 30 företag hyrt in sig i Findus gamla industrilokaler som nu ägs av Foodhills Fastighet AB. De flesta företagen är små. Ett rödbetskokeri, ett åkeri, ett tvätteri och ett företag som distribuerar matkassar tillhör de större företagen på området.
Sydgrönts odlarägda rödbetskokeri och kyllager med ett 35-tal anställda invigdes för drygt ett år sedan. Rotfrukter har fått ett uppsving och kokeriet öppnar för att konsumenter ska kunna välja ekologiska och svenskodlade grönsaker under en större del av året. Marknaden för förkokta rödbetor är stor utomlands och företaget hoppas på ett uppsving här hemma. Konsumtionen av rotfrukter i Sverige ökade från 84 miljoner kilo år 2000 till 119 miljoner kilo 2017, uppger Sydgrönt.

Findus gamla industrilokaler har en sammanlagd yta på 100 000 kvadratmeter fördelade på mer än 2 000 lokaler och rum. Så här långt finns nya verksamheter på drygt hälften av lokalytan. Här finns alltså plats för mycket mer.
Findus-epoken gör sig påmind här och var. Skyltar sitter fortfarande kvar liksom svartvita foton på ärtproduktion och reklamaffischer från förr. På källarplanet i huvudbyggnaden huserar veteranföreningen eller, som den nyligen döptes om till, Findus vänner. Antalet medlemmar ökar och har nu passerat 200.
Här träffar vi Bertil Magnusson och Torsten Andersson som jobbade tillsammans på Findus i många år.
– Vi fick två nya medlemmar i fredags. Det finns ett behov att mötas har vi märkt, säger Torsten.
På våren arrangeras en sillmiddag och i november en gåsmiddag. Någon utfärd brukar också finnas med på programmet.
Det finns ett vemod och en besvikelse sedan Findus försvann, uppger de. Några före detta anställda bojkottar företagets varor i dag. I åratal innebar Findus jobb för många inom en radie på några mil runt Bjuv. Ett par tusen jobbade här när antalet anställda var som störst, i slutet var antalet 450.
– Jag hann få klockan och gick när jag var 65. Min fru och mina tre barn jobbade också på Findus. Hon knackade locken på gurkeburkar, berättar Bertil.

Bertil och Torsten är igång med det tidskrävande jobbet att digitalisera VHS-band och gå igenom 7 000 boxar med arkivmaterial från Findus-epoken. I lokalerna som vänföreningen disponerar finns massor med böcker, broschyrer, protokoll, filmer, skyltar, affischer och förpackningar prydligt ordnade längs väggarna.

Hos Foodhills två trappor upp är Håkan Nilsson tillsammans med sex andra de som är kvar från Findus.
– De flesta från Findus har gått vidare till annat. Några jobbar på andra företag här på området, berättar Håkan.
Någon arbetar på rödbetskokeriet, någon på Lantmännen och ett par på ett tvätteri som finns på området.
– Det har gått bra för mig. Det nya jobbet på Foodhills har betytt att jag steppat upp, säger han.
Håkan samordnar ett av de tre skiften under högsäsongens tre-fyra månader och har då rollen som förman i produktionen.