Facklig-politisk samverkan gav mer i plånboken

Nr 9/2018

"Jag är inte så insatt men vet vad jag ska rösta på" säger Anton Isaksson, som är truckförare, till Marita Lantz. Anton började på Dafgårds 2015. Foto: Anna Rehberg

På Dafgårds i Källby går det fackliga och politiska arbetet hand i hand. Att Livs samverkar med det Socialdemokratiska partiet är både nödvändigt och självklart för att driva de fackliga frågorna framåt, menar Ulrika Karlsson, ordförande i fackklubben och aktiv S-politiker i Götene kommun.

Truckar kör fram och tillbaka i gångarna på expeditionen och förarna plockar ihop dagens ordrar. En av förarna är Louise Tidblom. Hon använder en kartongskrapa för att nå varor som är svåra att komma åt. De flesta på expeditionen är män, men med enkla hjälpmedel kan Louise med sina 163 centimeter utföra samma arbete, till samma lön.
– Arbetsmiljön är A och O för mig. Där du jobbar ska det vara säkert ergonomiskt, fysiskt och psykiskt, säger Louise Tidblom, ett av 22 skyddsombud på Dafgård.
Arbetsmiljö- och lönefrågor är bara ett par av de frågor som fackklubben driver. Inför stundande riksdagsval satsar klubben också på politiska samtal med medlemmarna. Ulrika Karlsson och klubbens vice ordförande Marita Lantz arbetar fackligt på heltid. De går runt till samtliga hallar och fikarum och pratar med så många de hinner.
Med tanke på att Dafgårds är den största klubben inom Livs har de att göra. Anslutningsgraden är 76 procent, cirka 675 av 890 kollektivanställda är medlemmar.
Bland de övriga är många visstidsanställda, som går på extraskift. Senare under dagen ska de ha en facklig introduktion för sommarjobbare.
I fikarummet närmast klubbexpeditionen har några personer rast. Ulrika Karlsson och Marita Lantz hälsar och slår sig ner vid bordet.
– Det är ett viktigt val den 9 september, det är betydelsefullt att ni går och röstar, säger Marita Lantz.
De tre männen runt bordet nickar instämmande. Torbjörn Skog är skyddsombud. Han har varit på Dafgårds i 17 år och vet vad han tänker rösta på. Emil Johansson langar in spagetti och köttfärssås. Med sina fem månader är han relativt nyanställd men redan med i Livs vilket även kollegan Egzon Restelica är.
– Det känns självklart, säger Emil Johansson.
– En bra arbetsmiljö och att lönerna följer de andra förbunden är viktigt, anser Torbjörn Skog.
Lönerna är den största frågan, bekräftar Ulrika Karlsson. Just nu gör vi och företaget en lönekartläggning.

Enligt SCB:s partisympatimätning i maj har stödet för Socialdemokraterna, S, bland LO-medlemmarna minskat från 46,4 procent i november till 38,5 procent i maj. Samtidigt har stödet för Sverigedemokraterna, SD, ökat. Att Ulrika, Marita och flera av de andra i klubbstyrelsen röstar på Socialdemokraterna och själva är aktiva inom partiet är ingen hemlighet.
– Vi säger inte att folk ska rösta på Socialdemokraterna, men när vi diskuterar politik kollar vi alltid vilka frågor de tycker är viktigast och så talar vi om var de olika partierna står i dessa frågor, säger Ulrika Karlsson.
Nyligen sa en medlem att hen tänkte rösta på Sverigedemokraterna för att stoppa invandringen. Det blev ett bra tillfälle för Ulrika och Marita att ta upp vad SD står för i andra frågor.
– Påverkar invandringen dig så mycket att det är den viktigaste frågan, undrade Ulrika. Vet du hur SD:s politik kan påverka din arbetsplats?
Diskussionen ledde till att gruppen i fikarummet började tala om hur anställningsvillkoren kan påverkas. Att Moderaterna och Sverigedemokraterna lagt fram ett förslag om undantag för Las-reglerna var vederbörande till exempel inte medveten om.
– Det blev ett annat fokus, säger Marita Lantz, som också passade på att ta upp vad Socialdemokraterna faktiskt har åstadkommit under sin regeringstid.
– Socialdemokraterna har höjt taket i a-kassan från 18 700 till 25 000 kronor, barnbidraget har höjts och pensionärerna har fått lägre skatt bland annat.

Att Socialdemokraterna är det bästa partiet för arbetarna och för att skapa ett samhälle där alla, även de mest utsatta grupperna, ska ha det bra är något hon fick med sig från sin mormor.
Fackföreningarna växte fram under industrialismen och ställde krav på rimligare arbetsvillkor för den växande arbetarklassen. År 1889 bildade fackföreningarna det Socialdemokratiska partiet för att driva sina frågor även politiskt i Sveriges riksdag. Partiet grundade sedan Landsorganisationen, LO. Den fackliga-politiska samverkan har alltså en lång historia.
– För mormor fanns det bara ett parti för arbetarna och det var Socialdemokraterna och S är fortfarande det bästa partiet för oss som anser att alla människor är lika mycket värda, anser Marita Lantz.

Marita Lantz har arbetat på Dafgårds i 36 år. Hon har varit med i fackklubben i många år, men först de senaste ett och ett halvt åren har hon arbetat fackligt på heltid. Trots att hon i likhet med Ulrika Karlsson växte upp med socialdemokratiska värderingar och tidigt engagerade sig partipolitiskt var det egentligen först när de två gick Livs kurs ”Tjejsatsningen” 2006 som de på allvar fick upp ögonen för att det är Socialdemokraterna som driver LO-fackens frågor.
– Vi har ett gott samarbete med våra riksdagsledamöter. Via dem kan vi föra fram våra frågor. De håller oss uppdaterade om vad som händer, säger Marita Lantz och nämner bland annat Carina Olsson, som är ordförande för S-kvinnor i Sverige och Lidköping och sitter med i socialförsäkringsutskottet.
Precis som Carina Olsson är Marita Lantz med i S-kvinnorna i Lidköping.
– Jag kan ta med frågor till henne och få svaren direkt.
Marita Lantz är även ersättare i kommunfullmäktige och sitter i barn- och skolnämnden i Lidköping. För henne är det extra viktigt att alla barn ska ha det bra.
– När jag hör hur de borgerliga diskuterar frågor som rör våra barn kan jag bli arg, säger Marita Lantz.
Inför valet är det inte bara medlemmarna på den egna arbetsplatsen de vill få att rösta. På fritiden lägger de tid på torgmöten, de har stått utanför Scan och delat ut facklig information och ska göra det samma utanför Dafgårds.
– Vi deltar också i LO:s samtalskampanj för Livs räkning, säger Ulrika Karlsson, där målet är att ringa 500 000 LO-medlemmar. Vi kommer också att vara med på LO-bussen som ska stå utanför olika arbetsplatser och uppmana folk att rösta.

På vår rundvandring på Dafgårds kommer vi till Mentor Morina som håller på att ta prover på kött till labbet. Mentor Morina började på Dafgårds 2011 och blev invald i styrelsen för ett och halvt år sedan. Han är också ungdomsansvarig, bland annat för de 160 sommarjobbarna.
– Du och Moez Hassan har fått ett stort förtroende bland våra medlemmar som kommer från andra länder, konstaterar Ulrika Karlsson.
– Ja, det fanns medlemmar som var med utan att veta varför tidigare. Nu vet de det, säger Mentor Morina och ser nöjd ut.
Precis som de andra i klubben har han gått facklig-politisk utbildning. Möjligheten att gå på fackliga kurser och utbildningar betyder mycket för att förstå hur samverkan mellan fack och politik fungerar. För Mentor Morina blev det en ögonöppnare som fick honom att gå med i Socialdemokraterna i Lidköping. Nästan varje lördag står han på torget i Lidköping för att värva röster.
– Jag vill stötta S och hjälpa andra människor, säger Mentor Morina.
På en del arbetsplatser är inställningen till facket inte alltid den bästa från arbetsgivarnas sida. Det är dock inget som Livs fackklubb på Dafgårds märkt av.
– Vi har ett bra samarbete med ledningen. Frågor som lyfts i skyddskommittén får vi snabbt gehör för, säger Ulrika Karlsson.
– Vi har inte stött på något motstånd och aldrig blivit nekade att åka varken på fackliga eller politiska uppdrag, säger Marita Lantz.
Ulrika Karlsson nickar instämmande.
– Det är inga problem att få gå på kurser och utbildningar. Vi försöker bara få det att inte krocka och se till att det inte blir stopp i arbetet.

Engagemanget och det stora medlemsantalet bidrar förmodligen till att det fackliga arbetet fungerar bättre på Dafgårds än på en del andra arbetsplatser. Kanske bidrar det också att Dafgårds fortfarande är ett familjeföretag? Företaget startades i liten skala av Gunnar Dafgård på 1930-talet och drivs nu av tredje generationen, fortfarande på den lilla orten Källby i Götene kommun. Här produceras färdigrätter, charkuterier och matbröd, som säljs i butiker över hela Sverige.
– Det är verkligen familjen Dafgård här, säger Marita Lantz. Du Ulrika har ju hela din familj här.
– Ja, säger Ulrika Karlsson och ler. Sambon, tre barn, svärdottern och i dag började även svärsonen.
Det är med både bävan och tillförsikt de ser fram emot valutgången. Om det blir regeringsskifte fruktar de att mycket kan förändras till det sämre, som detta med Las-reglerna.
– Lagen om anställningsskydd är viktig att behålla, liksom att vi kan fortsätta bedriva fackligt arbete och att de anställda vågar tala öppet, säger Marita Lantz.
– Se bara hur de borgerliga höjde avgifterna till a-kassan sist de satt vid makten. Det gjorde att många arbetare gick ur eftersom det blev för dyrt, påpekar Ulrika Karlsson.
För även om samarbetet med arbetsgivarna fungerar bra i dag finns inga garantier för att det kommer fortsätta vara så i framtiden. Vad händer till exempel om det blir andra ägare?
– Vi måste tro att valutgången blir en svetsare till statsminister. Det finns ingen mening med att valarbeta om vi inte tror på seger. Så tycker både jag och Marita, avslutar Ulrika Karlsson.
Anna Rehnberg