Känsliga valfrågor väcks på slakteriet

Nr 5/2019

Erik Franzén, klubbordförande på KLS Ugglarps i Kalmar, säger att den produktionsökning som slakteriet haft, hade inte varit möjlig utan de polska styckarna. Foto: Kristina Wirén

Utan de polska styckarna som idag uppgår till ett 70-tal på KLS Ugglarps i Kalmar skulle slakteriet inte ha kunnat växa som det gjort. 2008 blev det uppköpt av Danish Crown, som är ett av världens ledande köttföretag och som redan ägde Ugglarps och nu bildade KLS Ugglarps.

Genom ytterligare uppköp och investeringar blev KLS Ugglarps på drygt tio år det största slakteriföretaget i Sverige mätt i slaktvolym, även om finskägda HK Scan fortfarande är större, mätt i omsättning, på grund av mer förädling.
Köttbranschen har förändrats i grunden. Den är inte längre bondeägd, inte svenskägd och de stora utmaningarna är importen, djurvälfärden, klimatpåverkan och rekryteringen av arbetskraft. Samtliga frågor är gränsöverskridande och kan inte lösas endast i Sverige utan kräver ett demokratiskt EU.

I det danskägda slakteriet i Kalmar jobbar 40 olika nationaliteter, inklusive den danska produktionschefen, Brian Pedersen, som säger att man måste kunna svenska eller som minimum engelska för att få jobb på slakteriet, men att undantag görs för inhyrda polska styckare.
Han talar om den svenska flaggans betydelse, det vill säga ”Kött från Sverige” vilket innebär att djuret är uppfött, slaktat, styckat och förädlat i Sverige.

Han talar även om vikten av export, om än liten till andra EU-länder, och betydelsen av lokala varumärken som Smålandskött som blir allt populärare.
Hur ser slakteriarbetarna på dessa EU-frågor? Kommer de att rösta i EU-valet den 26 maj. Mål & Medel tog i mitten av april tempen på engagemanget inför det kommande EU-valet och det visade sig vara tämligen lågt.

Erik Franzén, Livs klubbordförande: ”Svårt att prata politik”

– Jag kommer att rösta på sossarnas kandidat, Johan Danielsson, som också är LO-fackens gemensamma. Han står som nummer två på valsedeln och det är arbetsrätten som är det viktiga för mig.

• Hur ser du på invandringen?
– På det här företaget är man beroende av den. Utan de polska styckarna hade vi inte haft den här produktionen. Kan man inte stycka köttet kan man inte slakta. Nu har vi ett 70-tal polska styckare. De jobbar på Rätt bemanning, som tidigare hette Staff up. Vi har avtal med dem och de sköter sig.
– Företaget har anställt rätt många av de polska styckarna och som facklig representant tycker jag att det är bäst om man är anställd i det företag där man jobbar. Det är smidigare.

• Hur tänker du om EU-valet?
– Vissa nya EU-länder som Ungern och deras högerpolitik är ett stort problem. De har stiftat lagar som tillåter 400 timmars övertid och att ersättningen betalas långt senare. Det är uppåt väggarna, även om det inte drabbar oss direkt. Utvecklingen är oroande ur demokratisk synvinkel.

• Finns det intresse att prata EU-frågor?
– Det är svårt att prata politik överhuvudtaget. Kunskapen ligger på låg nivå. Men egentligen är det viktigare än det svenska valet. 70 procent av lagstiftningen är från EU.

Tommy Karlsson, arbetar i boskapsslakten: ”Behöver få reda på mer”

– Jag brukar inte rösta i EU-valet.

• Vad skulle få dig att rösta denna gång?
– Det är väl om man får reda på mer om vad de olika kandidaterna står för.

• Tänker du annorlunda när det är EU-val än i svenska valet?
– Ja, det gör jag. Det är möjligt att jag väljer ett annat parti än det jag annars röstar på.

• Är invandringen en viktig fråga?
– Ja, det är det. Vi behöver invandring, men den måste vara kontrollerad, så att vi inte drar på oss en massa kostnader. Det får inte bli en massa människor som vi måste försörja.

Andreas Ekstrand, arbetar i svinstallet: ”Vi ska inte var med i EU”

– Jag röstade nej till euron. Det är den enda gången jag har röstat i ett EU-val. Jag tycker inte att vi ska vara med i EU och jag har inte röstat i något annat EU-val och tänker inte göra det heller.

• Vad skulle kunna få dig att ändra dig?
– Inget. Något parti som vill ta Sverige ur EU. I sådana fall Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

• Men inget av dem pläderar aktivt för det längre?
– Nej, så är det.

Lukasz Kaluza, arbetar i styckningen: ”Jag vet inget om valet”

– Jag är polsk medborgare och har flyttat till Kalmar för att jobba på slakteriet. Jag är anställd av KLS Ugglarps. Min familj har också kommit hit och mina döttrar går i skolan här. Jag försöker lära mig svenska. EU-valet vet jag inget om. Jag har inte röstat i något EU-val.

• Ska du göra det nu?
– Det vet jag inte. Jag vet inte ens hur det går till.

Jonas Sjöbäck, vice klubbordförande och arbetar i vakten: ”Att rösta är en rättighet”

– Jag röstar i alla val. Även om det svenska valet är viktigare än EU-valet tycker jag att man ska rösta i det också. Det är inte en skyldighet utan en rättighet som man har och som man ska ta vara på.

• Hur tänker du inför EU-valet?
– Jag röstar på ett parti som har en ideologi och det är samma i svenska valet som i EU-valet. Jag har inga problem med att säga vilket. Det är Socialdemokraterna.

Heng Lim Khan, arbetar i nötstyckningen: ”Har aldrig röstat”

– Jag kom från Singapore till Sverige för att jobba på en kinarestaurang som min släkt har i Göteborg. Jag är svensk medborgare och får rösta i EU-valet men har inte gjort det tidigare.

• Om du röstar vad skulle det bli då?
– Antingen på sossarna eller moderaterna. Men jag vet inte om jag gör det.

Mikael Andersson, arbetar i boskapsslakten: ”Invandringen är en viktig fråga”

– Jag har röstat i tidigare EU-val. Ännu har jag inte bestämt mig för vilket parti. Jag tycker att invandringen är en viktig fråga. Att det blir stopp för den och att den blir reglerad.

• Det är sossarnas politik sedan flyktingkrisen 2015. Tycker du inte att den känns pålitlig?
– Vet inte. Ja, den börjar väl bli det.

• Någon annan fråga?
– Pensionerna har stor betydelse för mig. Jag började jobba här på slakteriet för 42 år sedan, började när jag var 14 år. Efter så många års arbete borde jag få en pension som går att leva på.

Bartosz Pajurek, regionalt förtroendevald i Livs: ”Samarbete är bra”

– Jag vet inte så mycket om EU-valet. Jag har inte röstat tidigare. Förra året blev jag svensk medborgare, så nu kanske jag gör det. Jag måste läsa på för jag kan inget om de olika partierna och kandidaterna.

• Vad tycker du om EU?
– Jag tycker att det är bra att länderna samarbetar. Ju mer samarbete, desto bättre. Brexit tycker jag inte är bra.

• Vilka frågor är viktiga?
– Jag vet inte, kanske försvarsfrågan. Sverige är inte med i Nato och behöver en säkerhet i förhållande till Ryssland. Invandringen är också viktig, hur EU-länderna ska lösa det. Många kommer till ett land och flyttar vidare. Flyktingar behöver hjälp, men det är svårt.

Rikard Seve, arbetar i nötstyckningen: ”Jag röstade nej till EU”

– Jag har bara röstat i ett EU-val och då var det om vi skulle gå med eller inte. Jag röstade nej. Sedan dess har jag inte brytt mig.

• Men det var för 24 år sedan. Ska du inte rösta denna gång?
– Jag tycker EU är uppbyggt på ett konstigt sätt. Det kostar oss en massa pengar och vi får inget för det.

• Så det finns inget som skulle få dig att gå och rösta?
– Nej.