Lyckad medlemsvärvning på Torsåsens Fågelprodukter

Nr 4/2022

Omar Adnan och Jeton Osmanis arbete i klubben på Torsåsens Fågelprodukter i Falkenberg ger goda resultat. FOTO: SVEN ROSELL

Omar Adnan och de andra i klubben på Torsåsens Fågelprodukter i Falkenberg samtalar med alla nyanställda om vikten av att vara medlem. Det ger resultat. 102 av 108 anställda är med i facket.  

– Förra veckan fick vi med två nya som varit visstidare, säger klubbens ordförande Omar Adnan.  

Den ene av de nya medlemmarna jobbar på kvällsskiftet medan den andre gick med när han fick fast anställning efter en tids vikariat. 

Omar Adnan och Jeton Osmani, ledamot i klubbens styrelse, berättar stolt att 102 av de 108 fast anställda på Torsåsens Fågelprodukter AB (tillhör Guldfågeln och Blentagruppen) i Falkenberg är medlemmar. På det senaste årsmötet, då Omar omvaldes till klubbordförande, var 79 medlemmar  närvarande. 

Det ligger ett ihärdigt och systematiskt arbete från klubbens sida bakom den höga medlemsanslutningen och goda uppslutningen på mötena. Chen Kroytoro, Grace Lalog, Yassin Fahyia och Mahmoud Hamdan ingår också i styrelsen. Heléne Bengtsson är huvudskyddsombud. 

Företaget har sju avdelningar och produktionen går i treskift. Klubbens mål är att det ska finnas fackligt aktiva på alla avdelningar och skift. 

– Viktigast för att locka folk att gå med i facket är vi är synliga för allihop. Jag har en facklig introduktion med de nyanställda för att förklara vad facket är. Det är mitt jobb, förklarar Omar.  

Men, påpekar Omar och Jeton, de stigande el- och bensinpriserna skapar oro. Det finns de som funderar på att lämna Livs av ekonomiska skäl. Oron har ökat sedan Ryssland invaderade Ukraina. 

– Medlemsavgiften är 660 kronor och det är mycket för många. Vi hade en som sökte utträde ur facket. Hans ekonomi gick inte ihop. Men han ångrade sig och bestämde sig för att vara kvar, berättar Omar. 

– Vissa tror att facket tar alla pengarna, punkt slut. Men när man förklarar vart pengarna går blir de lugnare, säger Jeton. 

Majoriteten av de anställda är kvinnor. Ett stort antal nationaliteter är representerade. Klubbens ledamöter behöver ofta ta till flera språk för att förklara vad en fackförening är och hur a-kassan fungerar. 

– Många kommer från länder där det inte finns fackföreningar. Då blir det mitt jobb att förklara. Jag förklarar att man måste vara med i a-kassan här i Sverige för att vara tryggare. Jag gör en facklig introduktion och går djupare in på hur pengarna används med hjälp av hemsidan, säger Omar. 

Sådana genomgångar behövs även för de som börjar jobba direkt efter skolan, framhåller Omar och Jeton. Många unga vet inte varför fackföre-ningar är viktiga.  

Arbetsplatsen har genomgått en turbulent period med hög sjukfrånvaro under pandemin. Som mest var 47 sjukskrivna samtidigt. Resultatet blev mycket övertid och hög belastning på de som var kvar. Ett jobb som är tungt redan när alla är på plats blev ännu tyngre och stressigare. 

Att ersätta alla sjuka med vikarier är inte lätt eftersom det tar åtminstone två veckor att lära upp en person som är ny på arbetsplatsen. Av de som provar på jobbet slutar en del direkt, bland annat på grund av att jobbet är tungt, tempot högt och att det är kallt i lokalerna. 

Det fackliga arbetet har resulterat i förbättringar av arbetsmiljön. Förslitningsskador förekommer men var vanligare före 2017 då det blev obligatoriskt att rotera mellan arbetsuppgifterna på sin avdelning. Klubben tar fram individuella scheman och arbetsuppgifter för de som genomgår rehabilitering efter långtidssjukskrivning. 

– Jag tycker att det känns bra när vi hjälper folk med arbetsmiljön, försäkringar och när vi samarbetar på arbetsplatsen, säger Jeton.